20

Január

Admin
Prevádzkový energetik

Bytový podnik mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na voľnú pracovnú pozíciu - Prevádzkový energetik.

20

Január

Admin
Vedúci referent IT

Bytový podnik mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na voľnú pracovnú pozíciu - Vedúci referent IT.

11

Január

Admin
Ako postupovať pri odpočtoch vody a tepla počas aktuálnej epidemiologickej situácie

S príchodom nového roka opäť nadišiel čas koncoročných odpočtov vody a tepla v bytových domoch v správe Bytového podniku mesta Košice.

05

Január

Admin
Vstupom do nového roka sme oslávili významné jubileum

Už 70 rokov sa staráme o pohodlie bývania pre tisíce Košičanov. Roky skúseností sme pretavili do oblasti správy a údržby zvereného bytového a domového fondu.

Strana 1 z 2

V rámci projektu CBC Tours - cezhraničné virtuálne prehliadky HU-SK s podporou Programu spolupráce Slovensko-Maďarsko Interreg V-A bola spustená virtuálna prehliadka Archeologického komplexu Dolná brána.

Verejné obstarávanie
21.01.2021
006/2021/VO-§117 Nákup a dodávka maliarskych farieb a pomôcok pre potreby BPMK, s.r.o.

viac informácií...

20.01.2021
004/2021/VO-§117 Nákup a dodávka kuchynských sporákov pre potreby BPMK, s.r.o.

viac informácií...

20.01.2021
005/2021/VO-§117 Nákup a dodávka elektroinštalačného materiálu pre potreby BPMK s.r.o.

viac informácií...

zobraziť všetko