16

Apríl

Admin
Vyhlasujeme verejnú súťaž na voľné nebytové priestory

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice (v skrátenej forme „BPMK“)   vyhlasuje ponukové ...

18

Marec

Admin
Bezhotovostné platby

Oznamujeme, že v období od 18. marca do 29. 03. 2020 (ak sa nezmení celoslovenská situácia), bude výkon Bytového podniku ...

17

Marec

Admin
Čistenie a dezinfekcia v bytových domoch

Na základe vašich otázok by sme vás radi informovali, že s ohľadom na súčasnú situáciu v súvislosti so šírením koronavírusu ...

16

Marec

Admin
Nariadenie o ochrane tváre

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. (BPMK) z dôvodu prijatia opatrení Krízovým štábom Mesta Košice vyzýva všetkých návštevníkov, aby ...

Strana 2 z 3
Verejné obstarávanie
18.09.2020
Dodávka a montáž mechanických zábran ochranných sieti proti sadaniu a hniezdeniu vtáctva

viac informácií

11.09.2020
Nákup výpočtovej techniky a ostatného príslušenstva pre potreby BPMK, s.r.o.

viac informácií

11.09.2020
Nákup licencií Office 365 E1, Office 365 E3, Enterprise Mobility + Security E3, Eset

viac informácií...

zobraziť všetko
Športová hala Košice