22

December

Admin
Zmena variabilného symbolu - evidencia platieb nájomného

V dôsledku zmeny systému evidencie v našej spoločnosti sa od 1. 1. 2021 menia variabilné symboly. Preto, prosím, neváhajte včas ohlásiť zmeny vašej banke.

07

December

Admin
Unikátny projekt Housing first

V rámci projektu Housing first rekonštruujeme desať mestských bytov, ktoré boli v dezolátnom stave a momentálne sú určené pre rodiny v núdzi.

16

November

Admin
Diaľkové odpočty onedlho realitou

V čase inteligentných technológií a digitálnej modernizácie všetkých odvetví čaká príjemná zmena aj vlastníkov a užívateľov bytov, ktorým na základe legislatívy budú postupne implementované do bytov diaľkové digitálne merače.

Strana 2 z 2

V rámci projektu CBC Tours - cezhraničné virtuálne prehliadky HU-SK s podporou Programu spolupráce Slovensko-Maďarsko Interreg V-A bola spustená virtuálna prehliadka Archeologického komplexu Dolná brána.

Verejné obstarávanie
14.12.2020
Čistiace a hygienické potreby pre potreby BPMK a potreby objektov v správe BPMK, s.r.o.

viac informácií...

30.11.2020
Oprava podlahy v 10-tich hybridných bytoch v správe BPMK, s.r.o.

viac informácií...

19.11.2020
Nákup a dodávka vodomerov za účelom výmeny v malometrážnych bytoch v správe BPMK, s.r.o.

viac informácií...

zobraziť všetko