Ostatné priestory

Okrem bytov, nebytových priestorov, historických objektov, športovísk a administratívnych budov spravujeme aj školské zariadenia, stanice tepla, trafo a stanice.