22

December

Admin
Zmena variabilného symbolu - evidencia platieb nájomného

V dôsledku zmeny systému evidencie v našej spoločnosti sa od 1. 1. 2021 menia variabilné symboly. Preto, prosím, neváhajte včas ohlásiť zmeny vašej banke.

07

December

Admin
Unikátny projekt Housing first

V rámci projektu Housing first rekonštruujeme desať mestských bytov, ktoré boli v dezolátnom stave a momentálne sú určené pre rodiny v núdzi.

16

November

Admin
Diaľkové odpočty onedlho realitou

V čase inteligentných technológií a digitálnej modernizácie všetkých odvetví čaká príjemná zmena aj vlastníkov a užívateľov bytov, ktorým na základe legislatívy budú postupne implementované do bytov diaľkové digitálne merače.

Strana 3 z 3

V rámci projektu CBC Tours - cezhraničné virtuálne prehliadky HU-SK s podporou Programu spolupráce Slovensko-Maďarsko Interreg V-A bola spustená virtuálna prehliadka Archeologického komplexu Dolná brána.

Verejné obstarávanie
19.04.2021
027/2021/VO-§117 Kanalizačné služby pre potreby BPMK, s.r.o.

viac informácií...

15.04.2021
024/2021/VO-§117 Nákup a dodávka pracovných prostriedkov (OOPP) pre zamestnancov BPMK, s.r.o.

viac informácií...

12.04.2021
019/2021/VO-§117 Dodanie a montáž EZS pre ZS Ťahanovce v správe BPMK, s.r.o.

viac informácií...

zobraziť všetko
Pracovné ponuky