Kontakty

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 
Južné nábrežie č. 13
042 19  Košice

Navigácia pre dopravu                                                                               
Opatovská cesta 2515
040 01 Košice
Zobraziť navigáciu

Telefónny zoznam Kontaktný formulár

IČO: 44 518 684
DIČ: 202 272 2075
IČ DPH: SK 202 272 2075
Deň zápisu: 29. 11. 2008
Spoločnosť zapísaná v OR Mestský súd Košice I., vložka 22846/V
Bankové spojenie: SK 51 0200 0000 0030 7256 6955  
VÚB, a.s Košice