Kontakty

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. BPMK budova1
Južné nábrežie č. 13
042 19  Košice

Navigácia pre dopravu
Opatovská cesta 2515
040 01 Košice
Zobraziť navigáciu


IČO: 44 518 684
DIČ: 202 272 2075
IČ DPH: SK 202 272 2075
Deň zápisu: 29. 11. 2008
Spoločnosť zapísaná v OR Okresný súd Košice I., vložka 22846/V
Bankové spojenie: SK 51 0200 0000 0030 7256 6955  
VÚB, a.s Košice


Kontakty

Úsek konateľa
Vedúca kancelárie riaditeľa:  +421 55 78 71 353
Marketing +421 917 880 048
Podateľňa +421 55 78 71 344
Vedúca právneho oddelenia +421 55 78 71 319
Úsek finančný
Sekretariát +421 55 78 71 332
Vedúca finančného oddelenia +421 55 78 71 327
Vedúca oddelenia predpisu +421 55 78 71 320
Úsek technický
Sekretariát +421 55 78 71 353
Vedúci oddelenia výroby +421 55 78 71 328
Vedúci oddelenia údržby +421 55 78 71 365
Vedúci oddelenia správy objektov +421 55 78 71 326
Vedúci oddelenia energetiky +421 55 78 71 348
Vedúci oddelenia podpory +421 55 78 71 301
Dispečing +421 55 78 71 301
NONSTOP Poruchová služba +421 55 7871 345
+421 917 880 051

E-mailový kontakt
bpmk@bpmk.sk
dsvb@bpmk.sk
marketing@bpmk.sk
pravne@bpmk.sk
it@bpmk.sk 

Podnety občanov