Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti, prostredníctvom ktorého akcionár (mesto Košice) uplatňuje svoje práva v spoločnosti. Jeho pôsobnosť upravuje zakladateľská listina. Valné zhromaždenie je povinné zasadať najmenej raz za rok. 

MAJETKOVÁ ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI

Spoločnosť bola založená jediným spoločníkom mesto Košice a je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice I. v odd. Sro, vložka č.22846/V. Základné imanie spoločnosti je vo výške 4.316.381,00 EUR a je splatené v celom rozsahu. Jediným vlastníkom spoločnosti je mesto Košice.

Konateľ  spoločnosti  je menovaný a volený jediným 100 %-ným vlastníkom spoločnosti – mesto Košice v pôsobnosti Mestského zastupiteľstva mesta Košice.

KONATEĽ SPOLOČNOSTI 

Štatutárny zástupca: Ing. Peter Miklovič

Email: bpmk@bpmk.sk     
Telefón: +421 55 7871 326

Konateľ je štatutárnym orgánom spoločnosti. Prvý konateľ spoločnosti je menovaný zakladateľskou listinou. Neskôr sú konatelia menovaní a odvolávaní rozhodnutím valného zhromaždenia, resp. rozhodnutím jediného spoločníka.

zakladateľská listina 
zápis z valného zhromaždenia