Zmluvy (November 2020)


Dátum zverejnenia Číslo Predmet Zml. strana Prílohy
26.11.2020 Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme NP č. 54/NZ/NP/2010 Ukončenie nájomnej zmluvy Ing. Viera Pituková, Hemerkova 18, 040 11 Košice IČO: 32 464 878 zmluva
25.11.2020 Zmluva o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné a súkromné účely Poskytnutie motorového vozidla JUDr. Zuzana Mesterová zmluva
25.11.2020 Zmluva o dodávke a odbere tepla Zmluva o dodávke a odbere tepla – Angels Aréna, Pri Jazdiarni 1, 040 01 Košice Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, IČO: 36 211 541 zmluva
23.11.2020 Dodatok č.4 k Zmluve č. 6/2006/Hr. 17/N o nájme hnuteľného majetku umiestneného v remeselníckom dome na Hrnčiarskej ul. 17 v Košiciach zo dňa 30.12.2005 Zmena identifikácie nájomcu PROPELLER s.r.o. zmluva
23.11.2020 Dodatok č.12 k Zmluve č. 6/2005/Hr. 17/N o podnájme nehnuteľnosti na Hrnčiarskej ul. 17 v Košiciach zo dňa 07.10.2005 Zmena identifikácie nájomcu PROPELLER s.r.o., sídlo: Mlynská 27, 040 01 Košice – mestská časť Staré mesto, IČO: 52 286 690 zmluva
19.11.2020 Nájomná zmluva č. NZ/136/2020 Prenájom bytu Mesto Košice Mestská polícia mesta Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice zmluva
16.11.2020 Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme bytu č. NZ/81/2017 Predĺženie doby nájmu Štátne divadlo Košice, Hlavná 58, 042 77 Košice, IČO: 31 299 512 zmluva
16.11.2020 Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme bytu č. NZ/498/2015 Predĺženie doby nájmu Štátne divadlo Košice, Hlavná 58, 042 77 Košice, IČO: 31 299 512 zmluva
16.11.2020 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 20206004 zo dňa 23.7.2020 Zmena času plnenia a spôsobu odovzdania diela ANASOFT APR, spol. s.r.o., Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava, SR zmluva
12.11.2020 Dohoda o ukončení zmluvy o podnájme nebytových priestorov č. 20/NZ/NP/2019 Ukončenie podnájmu nebytových priestorov ART - ES, s.r.o., so sídlom Hlavná 107, 040 01 Košice, IČO: 36 577 260 zmluva
10.11.2020 Kúpna zmluva č. Z202026132_Z 074/Z/2020 Kúpa úžitkového motorového vozidla na finančný leasing, Ľahký dodávkový automobil kategórie L3H3 Tempus-Car, s.r.o., Rastislavova 110, 04001 Košice IČO: 31712312 zmluva
05.11.2020 Zmluva o poskytnutí motorového vozidla Poskytnutie motorového vozidla zamestnancovi na služobné a súkromné účely Ing. Milan Balážik zmluva
05.11.2020 Zmluva o poskytnutí motorového vozidla Poskytnutie motorového vozidla zamestnancovi na služobné a súkromné účely Ing. Martina Tokarčíková zmluva
05.11.2020 Zmluva o dielo Servisné služby pri prevádzke a údržbe odovzdávacích staníc tepla č. 12070, Pri Jazdiarni 1, Košice TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, Košice, IČO: 31 679 692 zmluva
04.11.2020 Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu č. NZ/716/2016 zo dňa 14.12.2016 zmena doby nájmu bytu Zoologická záhrada Košice, Ulica k Zoologickej záhrade 1, Košice – Kavečany, IČO: 00083089 zmluva