Zmluvy (September 2022)


Dátum zverejnenia Číslo Predmet Zml. strana Prílohy
23.09.2022 26/NZ/NP/2022 Zmluva o podnájme nebytového priestoru č. 26/NZ/NP/2022 pizza & more s.r.o. Zmluva
20.09.2022 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 16/2022 Navýšenie ceny diela MEFIX s.r.o., Cabov 62, 094 14 Cabov, IČO: 47 326 565 Zmluva
20.09.2022 Uznanie dlhu a dohoda o splátkach Uznanie dlhu a dohoda o splátkach Alexander Valkay Zmluva
13.09.2022 2022002016 ZMLUVA NA DODÁVKU RIEŠENIA SERVICEDESK A NA POSKYTOVANIE SLUŽIEB POSTIMPLEMENTAČNEJ PODPORY OMNICOM, s.r.o., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava, IČO: 36363383 Zmluva
12.09.2022 056/Z/2022 Zmluva o poskytovaní služieb Marek Duch - KASPER, Teslova ul. s.č. 2451, 040 01 Košice-Juh , IČO: 35352388 Zmluva
06.09.2022 055/Z/2022 Kúpna / lízingová zmluva 4115603951 UniCredit Leasing Slovakia, a.s., Šancová 1/A, 814 99 Bratislava, IČO: 35730978 Zmluva