Zmluvy (Január 2023)


Dátum zverejnenia Číslo Predmet Zml. strana Prílohy
25.01.2023 7/NZ/NP/2014 Dodatok č. 2 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov č. 7/NZ/NP/2014 ADOS KE, s.r.o., Húskova 85, 040 23 Košice, IČO: 36569054 Zmluva
25.01.2023 Podnájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku Dodatok č. 3 k Podnájomnej zmluve o dočasnom užívaní pozemku Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava, IČO: 156884 Zmluva
25.01.2023 S2/NZ/NP/2013 Dodatok č. 3 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov č. S2/NZ/NP/2013 PR-Style, s.r.o., Letná 34, 040 01 Košice, IČO: 36763985 Zmluva
25.01.2023 42/NZ/NP/2014 Dodatok č. 3 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov č. 42/NZ/NP/2014 TEHO s.r.o., Vyšné Opátske 87, 040 01 Košice, IČO: 47228563 Zmluva
25.01.2023 134/2005/BD/N,S Dodatok č. 12 k zmluve o podnájme nebytových priestorov a o poskytovaní služieb spojených s podnájmom nebytových priestorov č. 134/2005/BD/N,S Andrea URBAN, Štúrová 15, 040 01 Košice, IČO: 41037545 Zmluva
25.01.2023 9/NZ/NP/2017 Dodatok č. 3 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov č. 9/NZ/NP/2017 ERY Dent s.r.o., Lomonosovova 2, mestská časť Juh 040 01, IČO: 53308174 Zmluva
25.01.2023 184/2012/BD/N,S Dodatok č. 5 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov č. 184/2012/BD/N,S DANJU s.r.o., Clementisova 10, 040 22 Košice, IČO: 47386444 Zmluva
24.01.2023 NZ /010/2022 Dodatok č. 1 k ZMLUVE O NÁJME bytu č. NZ /010/2022 Zoologická záhrada Košice Zmluva
24.01.2023 21/NZ/NP2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov č. 21/NZ/NP/2018 Magdaléna Maturkaničová - MAGMAT, Obchodná 10, 040 10 Košice, IČO: 37737228 Zmluva
24.01.2023 22/NZ/NP/2017 Dodatok č. 2 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov č. 22/NZ/NP/2017 Magdaléna Maturkaničová - MAGMAT, Obchodná 10, 040 10 Košice, IČO: 37737228 Zmluva
24.01.2023 98/NZ/NP/2016 Dodatok č. 3 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov č. 98/NZ/NP/2016 TCX s.r.o., Tomášikova 1, 040 01 Košice, IČO: 36585203 Zmluva
24.01.2023 48/NZ/NP/2019 Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov č. 48/NZ/NP/2019 Magdaléna Maturkaničová - MAGMAT, Obchodná 10, 040 10 Košice, IČO: 37737228 Zmluva
24.01.2023 Zmluva o prenájme priestorov pre prevádzkovanie VNA Dodatok č. 15 k Zmluve o prenájme priestorov pre prevádzkovanie VNA Davital, s.r.o., Zvolenská cesta č. 37A, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 31613888 Zmluva
24.01.2023 26/NZ/NP/2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov č. 26 /NZ/NP/2015 Verejná knižnica Jána Bocatia, Hlavná 48, 040 01 Košice, IČO: 31297838 Zmluva
24.01.2023 52/NZ/NP/2019 Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov č. 52/NZ/NP/2019 Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, IČO: 35540419 Zmluva
24.01.2023 178/2011/BD/N,S Dodatok č. 8 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov a o poskytovaní služieb spojených s podnájmom č. 178/2011/BD/N,S Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, IČO: 35540419 Zmluva
13.01.2023 32/NZ/NP/2022 Zmluva o podnájme parkovacieho miesta č. 32/NZ/NP/2022 OZ Maják nádeje, Kováčska 48, 040 01 Košice, IČO: 42111510 Zmluva
12.01.2023 06/09/ECR Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 06/09/ECR ENVIRONCENTRUM, s.r.o. Zmluva
11.01.2023 33/NZ/NP/2022 Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 33/NZ/NP/2022 Mareena, o.z. Zmluva
10.01.2023 29/NZ/NP/2022 DOHODA O SKONČENÍ ZMLUVY O PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č.29/NZ/NP/2022 Sila lásky, n.o. Zmluva
10.01.2023 64/NZ/NP/Mesto Košice - Krčméryho 2-4 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 64/NZ/NP/Mesto Košice - Krčméryho 2-4 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, IČO: 151866 Zmluva
05.01.2023 ZMLUVA o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné a súkromné účely ZMLUVA o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné a súkromné účely Ing. Peter Miklovič Zmluva
03.01.2023 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 53/2022 Navýšenie ceny predmetu zmluvy ProfaTrend, s.r.o. Žižkova 13, 040 01 Košice, IČO: 51 980 665 Zmluva
02.01.2023 EREG/2022/11 Licenčná zmluva na programové vybavenie eregis a poskytovanie súvisiacich služieb RASAX alfa, spol. s.r.o. Zmluva