Zmluvy (Máj 2021)


Dátum zverejnenia Číslo Predmet Zml. strana Prílohy
10.05.2021 Rámcová dohoda č. 021/Z/2021 Nákup a dodávka maliarskych farieb a pomôcok pre potreby BPMK, s.r.o. Farby Kušnír, s.r.o., Kavečianska cesta 1B, 040 01 Košice, IČO: 47 564 831 Zmluva
10.05.2021 Zmluva o nájme a poskytovaní služieb Nájom a poskytovanie služieb – servisné služby a dodávky spotrebného materiálu pre zariadenie Názov: bizhub C458, číslo: A79M021 Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava IČO: 31 338 551 Zmluva
10.05.2021 Zmluva o spolupráci pri inštalácii a prevádzkovaní kamerového systému Spolupráca pri inštalácii a prevádzkovaní kamerového systému Mestská časť Košice – Sídlisko KVP Trieda KVP 1, 040 23 Košice Zmluva
10.05.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci č. 0578/VSD/2020 Zmena bodu 3.3. zmluvy Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36599361 Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, IČO: 00691135 Zmluva
05.05.2021 Rámcová dohoda Košice, dláždené kryty pozemných komunikácií zo dňa 16.04.2021, 20210000714 Stavebné práce na dláždených krytoch pozemných komunikácií Mesto Košice Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice IČO: 00 691 135 Zmluva
04.05.2021 Rámcová zmluva č. 020/Z/2021 Oprava, servis a údržba motorových vozidiel v majetku BPMK, s.r.o. po dobu 12 mesiacov AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o. Prešovská cesta 69, 040 22 Košice, SR IČO: 31 706495 Zmluva