Zrealizované výberové konania

Aplikačný referent
Dátum zverejnenia
09.10.2020  
Dátum ukončenia
16.10.2020  
Úspešný uchádzač
 
Záujemcov celkom
17  
Osobných pohovorov
8  
Poznámka
 
Spôsob zverejnenia
www.profesia.sk, www.bpmk.sk  
Elektroinštalatér
Dátum zverejnenia
08.10.2020  
Dátum ukončenia
15.10.2020  
Úspešný uchádzač
 
Záujemcov celkom
 
Osobných pohovorov
 
Poznámka
 
Spôsob zverejnenia
www.profesia.sk, www.bpmk.sk  
Inštalatér
Dátum zverejnenia
08.10.2020  
Dátum ukončenia
15.10.2020  
Úspešný uchádzač
 
Záujemcov celkom
 
Osobných pohovorov
 
Poznámka
 
Spôsob zverejnenia
www.profesia.sk, www.bpmk.sk  
Majster
Dátum zverejnenia
08.10.2020  
Dátum ukončenia
15.10.2020  
Úspešný uchádzač
 
Záujemcov celkom
 
Osobných pohovorov
 
Poznámka
 
Spôsob zverejnenia
www.profesia.sk, www.bpmk.sk  
Správca
Dátum zverejnenia
07.09.2020  
Dátum ukončenia
14.09.2020  
Úspešný uchádzač
Ing. Slavomír Lach, Ing. Peter Pirč  
Záujemcov celkom
119  
Osobných pohovorov
11  
Poznámka
 
Spôsob zverejnenia
www.profesia.sk, www.bpmk.sk  
Stavbyvedúci, Vedúci oddelenia výroby
Dátum zverejnenia
04.09.2020  
Dátum ukončenia
11.09.2020  
Úspešný uchádzač
Miroslav Vlk, Ing. Ján Kopik  
Záujemcov celkom
9  
Osobných pohovorov
6  
Poznámka
 
Spôsob zverejnenia
www.profesia.sk, bpmk.sk  
Námestník riaditeľa pre ekonomiku
Dátum zverejnenia
28.08.2020  
Dátum ukončenia
11.09.2020  
Úspešný uchádzač
 
Záujemcov celkom
36  
Osobných pohovorov
5  
Poznámka
 
Spôsob zverejnenia
www.bpmk.sk, www.profesia.sk  
Právnik
Dátum zverejnenia
31.07.2020  
Dátum ukončenia
07.08.2020  
Úspešný uchádzač
JUDr. Lenka Kurucová  
Záujemcov celkom
15  
Osobných pohovorov
5  
Poznámka
 
Spôsob zverejnenia
www.bpmk.sk, www.profesia.sk  
Ekonóm - referent predpisu
Dátum zverejnenia
31.07.2020  
Dátum ukončenia
07.08.2020  
Úspešný uchádzač
Ing. Lukáčová Jana  
Záujemcov celkom
90  
Osobných pohovorov
5  
Poznámka
 
Spôsob zverejnenia
www.bpmk.sk, www.profesia.sk  
Pracovník vlastnej ochrany - operátor kamerového systému
Dátum zverejnenia
19.06.2020  
Dátum ukončenia
26.06.2020  
Úspešný uchádzač
Ing. Kovaľ Pavol, Jozef Repka  
Záujemcov celkom
32  
Osobných pohovorov
11  
Poznámka
 
Spôsob zverejnenia
www.bpmk.sk, www.profesia.sk  
Strana 1 z 3