Ponukové konanie na mieste

Neboli nájdené žiadne záznamy.

Parkovacie miesto č. 12  s plochou 11,04 m²

 •  Najnižšie podanie je vo výške 100,00 €/mesiac bez DPH
 •   Predpokladaná cena služieb je vo výške 25,00 €/mesiac bez DPH

Termín ohliadky je možné dohodnúť si telefonicky počas pracovných dní u správcu priestoru: Zuzana Spišáková

 Kontakt: 0915 697 585

Parkovacie miesto č. 6a  s plochou 11,04 m²

 •  Najnižšie podanie je vo výške 100,00 €/mesiac bez DPH
 •   Predpokladaná cena služieb je vo výške 25,00 €/mesiac bez DPH

Termín ohliadky je možné dohodnúť si telefonicky počas pracovných dní u správcu priestoru: Zuzana Spišáková

 Kontakt: 0915 697 585

Parkovacie miesto č. 6  s plochou 11,04 m²

 •  Najnižšie podanie je vo výške 100,00 €/mesiac bez DPH
 •   Predpokladaná cena služieb je vo výške 25,00 €/mesiac bez DPH

Termín ohliadky je možné dohodnúť si telefonicky počas pracovných dní u správcu priestoru: Zuzana Spišáková

 Kontakt: 0915 697 585

Parkovacie miesto č. 4  s plochou 11,04 m²

 •  Najnižšie podanie je vo výške 100,00 €/mesiac bez DPH
 •   Predpokladaná cena služieb je vo výške 25,00 €/mesiac bez DPH

Termín ohliadky je možné dohodnúť si telefonicky počas pracovných dní u správcu priestoru: Zuzana Spišáková

 Kontakt: 0915 697 585

Parkovacie miesto č. 3  s plochou 11,04 m²

 •  Najnižšie podanie je vo výške 100,00 €/mesiac bez DPH
 •   Predpokladaná cena služieb je vo výške 25,00 €/mesiac bez DPH

Termín ohliadky je možné dohodnúť si telefonicky počas pracovných dní u správcu priestoru: Zuzana Spišáková

 Kontakt: 0915 697 585

Parkovacie miesto bez čísla  s plochou 11,04 m²

 •  Najnižšie podanie je vo výške 100,00 €/mesiac bez DPH
 •   Predpokladaná cena služieb je vo výške 25,00 €/mesiac bez DPH

Termín ohliadky je možné dohodnúť si telefonicky počas pracovných dní u správcu priestoru: Zuzana Spišáková

 Kontakt: 0915 697 585

Parkovacie miesto bez čísla  s plochou 11,04 m²

 •  Najnižšie podanie je vo výške 100,00 €/mesiac bez DPH
 •   Predpokladaná cena služieb je vo výške 25,00 €/mesiac bez DPH

Termín ohliadky je možné dohodnúť si telefonicky počas pracovných dní u správcu priestoru: Zuzana Spišáková

 Kontakt: 0915 697 585

Miestnosť sa nachádza v v trakte B na III. poschodí Hlavná 68, Košice vo výmere 14,40 m2 s podielom spoločných priestorov vo výmere 5,18 m2 za účelom využitia ako:

obchodná kancelária

Najnižšie podanie je vo výške 92,00 € / mesiac bez DPH za celý nebytový priestor.

Najnižšie prihodenie na predmet nájmu je vo výške o 1 € / mesiac.

 • Predpokladaná cena služieb vo výške 113,00 € / mesiac bez DPH
 • Predpokladaná cena zálohy za dodávku tepla vo výške 82,00 € / mesiac bez DPH

V prípade využitia ako:

kancelária

Najnižšie podanie je vo výške 66,00 € / mesiac bez DPH za celý nebytový priestor.

Najnižšie prihodenie na predmet nájmu je vo výške o 1 € / mesiac.

 • Predpokladaná cena služieb vo výške 113,00 € / mesiac bez DPH
 • Predpokladaná cena zálohy za dodávku tepla vo výške 82,00 € / mesiac bez DPH

Termín obhliadky je možné dohodnúť si telefonicky počas pracovných dní u správcu priestoru: Zuzana Spišáková

Kontakt: 0905 697 585

Miestnosť sa nachádza v trakte B na II. poschodí Hlavná 68, Košice vo výmere 29,30 m2 s podielom spoločných priestorov vo výmere 8,33 m2 za účelom využitia ako:

obchodná kancelária

Najnižšie podanie je vo výške 195,80 € / mesiac bez DPH za celý nebytový priestor.

Najnižšie prihodenie na predmet nájmu je vo výške o 1 € / mesiac.

 • Predpokladaná cena služieb vo výške 173,00 € / mesiac bez DPH
 • Predpokladaná cena zálohy za dodávku tepla vo výške 94,00 € / mesiac bez DPH

V prípade využitia ako:

kancelária

Najnižšie podanie je vo výške 123,20 € / mesiac bez DPH za celý nebytový priestor.

Najnižšie prihodenie na predmet nájmu je vo výške o 1 € / mesiac.

 • Predpokladaná cena služieb vo výške 173,00 € / mesiac bez DPH
 • Predpokladaná cena zálohy za dodávku tepla vo výške 94,00 € / mesiac bez DPH

Termín obhliadky je možné dohodnúť si telefonicky počas pracovných dní u správcu priestoru: Zuzana Spišáková

Kontakt: 0905 697 585

Miestnosť sa nachádza v trakte B na I. poschodí Hlavná 68, Košice vo výmere 23,60 m2 s podielom spoločných priestorov vo výmere 6,72 m2 za účelom využitia ako:

obchodná kancelária

Najnižšie podanie je vo výške 160,00 € / mesiac bez DPH za celý nebytový priestor.

Najnižšie prihodenie na predmet nájmu je vo výške o 1 € / mesiac.

 • Predpokladaná cena služieb vo výške 162,00 € / mesiac bez DPH
 • Predpokladaná cena zálohy za dodávku tepla vo výške 85,00 € / mesiac bez DPH

V prípade využitia ako:

kancelária

Najnižšie podanie je vo výške 110,00 € / mesiac bez DPH za celý nebytový priestor.

Najnižšie prihodenie na predmet nájmu je vo výške o 1 € / mesiac.

 • Predpokladaná cena služieb vo výške 162,00 € / mesiac bez DPH
 • Predpokladaná cena zálohy za dodávku tepla vo výške 85,00 € / mesiac bez DPH

Termín obhliadky je možné dohodnúť si telefonicky počas pracovných dní u správcu priestoru: Zuzana Spišáková

Kontakt: 0905 697 585

Miestnosť sa nachádza v trakte B na III. poschodí Hlavná 68, Košice vo výmere 13,40 m2 s podielom spoločných priestorov vo výmere 4,86 m2 za účelom využitia ako:

obchodná kancelária

Najnižšie podanie je vo výške 91,00 € / mesiac bez DPH za celý nebytový priestor.

Najnižšie prihodenie na predmet nájmu je vo výške o 1 € / mesiac.

 • Predpokladaná cena služieb vo výške 110,00 € / mesiac bez DPH
 • Predpokladaná cena zálohy za dodávku tepla vo výške 80,00 € / mesiac bez DPH

V prípade využitia ako:

kancelária

Najnižšie podanie je vo výške 57,00 € / mesiac bez DPH za celý nebytový priestor.

Najnižšie prihodenie na predmet nájmu je vo výške o 1 € / mesiac.

 • Predpokladaná cena služieb vo výške 110,00 € / mesiac bez DPH
 • Predpokladaná cena zálohy za dodávku tepla vo výške 80,00 € / mesiac bez DPH

Termín obhliadky je možné dohodnúť si telefonicky počas pracovných dní u správcu priestoru: Zuzana Spišáková

Kontakt: 0905 697 585

Miestnosť sa nachádza v trakte B na III. poschodí Hlavná 68, Košice vo výmere 30,30 m2 s podielom spoločných priestorov vo výmere 10,91 m2 za účelom využitia ako:

obchodná kancelária

Najnižšie podanie je vo výške 204,00 € / mesiac bez DPH za celý nebytový priestor.

Najnižšie prihodenie na predmet nájmu je vo výške o 1 € / mesiac.

 • Predpokladaná cena služieb vo výške 178,00 € / mesiac bez DPH
 • Predpokladaná cena zálohy za dodávku tepla vo výške 99,00 € / mesiac bez DPH

V prípade využitia ako:

kancelária

Najnižšie podanie je vo výške 129,00 € / mesiac bez DPH za celý nebytový priestor.

Najnižšie prihodenie na predmet nájmu je vo výške o 1 € / mesiac.

 • Predpokladaná cena služieb vo výške 178,00 € / mesiac bez DPH
 • Predpokladaná cena zálohy za dodávku tepla vo výške 99,00 € / mesiac bez DPH

Termín obhliadky je možné dohodnúť si telefonicky počas pracovných dní u správcu priestoru: Zuzana Spišáková

Kontakt: 0905 697 585

Miestnosť sa nachádza v trakte B na IV. poschodí Hlavná 68, Košice vo výmere 14,80 m2 s podielom spoločných priestorov vo výmere 6,40 m2 za účelom využitia ako:

obchodná kancelária

Najnižšie podanie je vo výške 101,00 € / mesiac bez DPH za celý nebytový priestor.

Najnižšie prihodenie na predmet nájmu je vo výške o 1 € / mesiac.

 • Predpokladaná cena služieb vo výške 114,00 € / mesiac bez DPH
 • Predpokladaná cena zálohy za dodávku tepla vo výške 85,00 € / mesiac bez DPH

V prípade využitia ako:

kancelária

Najnižšie podanie je vo výške 64,00 € / mesiac bez DPH za celý nebytový priestor.

Najnižšie prihodenie na predmet nájmu je vo výške o 1 € / mesiac.

 • Predpokladaná cena služieb vo výške 114,00 € / mesiac bez DPH
 • Predpokladaná cena zálohy za dodávku tepla vo výške 85,00 € / mesiac bez DPH

Termín obhliadky je možné dohodnúť si telefonicky počas pracovných dní u správcu priestoru: Zuzana Spišáková

Kontakt: 0905 697 585

Miestnosť sa nachádza v trakte B na IV. poschodí Hlavná 68, Košice vo výmere 14,00 m2 s podielom spoločných priestorov vo výmere 6,02 m2 za účelom využitia ako:

obchodná kancelária

Najnižšie podanie je vo výške 95,00 € / mesiac bez DPH za celý nebytový priestor.

Najnižšie prihodenie na predmet nájmu je vo výške o 1 € / mesiac.

 • Predpokladaná cena služieb vo výške 112,00 € / mesiac bez DPH
 • Predpokladaná cena zálohy za dodávku tepla vo výške 82,00 € / mesiac bez DPH

V prípade využitia ako:

kancelária

Najnižšie podanie je vo výške 61,00 € / mesiac bez DPH za celý nebytový priestor.

Najnižšie prihodenie na predmet nájmu je vo výške o 1 € / mesiac.

 • Predpokladaná cena služieb vo výške 112,00 € / mesiac bez DPH
 • Predpokladaná cena zálohy za dodávku tepla vo výške 82,00 € / mesiac bez DPH

Termín obhliadky je možné dohodnúť si telefonicky počas pracovných dní u správcu priestoru: Zuzana Spišáková

Kontakt: 0905 697 585

Miestnosť sa nachádza v trakte B na IV. poschodí Hlavná 68, Košice vo výmere 14,60 m2 s podielom spoločných priestorov vo výmere 6,28 m2 za účelom využitia ako:

obchodná kancelária

Najnižšie podanie je vo výške 99,00 € / mesiac bez DPH za celý nebytový priestor.

Najnižšie prihodenie na predmet nájmu je vo výške o 1 € / mesiac.

 • Predpokladaná cena služieb vo výške 114,00 € / mesiac bez DPH
 • Predpokladaná cena zálohy za dodávku tepla vo výške 85,00 € / mesiac bez DPH

V prípade využitia ako:

kancelária

Najnižšie podanie je vo výške 63,00 € / mesiac bez DPH za celý nebytový priestor.

Najnižšie prihodenie na predmet nájmu je vo výške o 1 € / mesiac.

 • Predpokladaná cena služieb vo výške 114,00 € / mesiac bez DPH
 • Predpokladaná cena zálohy za dodávku tepla vo výške 85,00 € / mesiac bez DPH

Termín obhliadky je možné dohodnúť si telefonicky počas pracovných dní u správcu priestoru: Zuzana Spišáková

Kontakt: 0905 697 585

Miestnosť sa nachádza na prízemí vo výmere 39,17 m2 s prislúchajúcim podielom spoločných priestorov vo výmere 19,43 m² za účelom využitia ako:

predajňa nepotravinárskeho sortimentu, sklad

Najnižšie podanie je vo výške 36,85 €/mesiac za celý nebytový priestor

Najnižšie prihodenie na predmet nájmu je vo výške o 1 €/mesiac

V prípade využitia ako:

sklad

Najnižšie podanie je vo výške 27,06 €/mesiac za nebytový priestor

Najnižšie prihodenie na predmet nájmu je vo výške o 1 €/mesiac

 • Predpokladaná cena služieb - 155,00 €/mesiac bez DPH
 • Predpokladaná cena zálohy za dodávku tepla - 94,00 €/mesiac bez DPH

Termín obhliadky je možné dohodnúť si telefonicky počas pracovných dní u správcu priestoru: Ing. Gabriela Tomčíková

Kontakt: 0905 868 164

Miestnosti sa nachádzajú v suteréne vo výmere 15,64 m² s prislúchajúcim podielom spoločných priestorov o výmere 6,65 m² a servisných priestorov vo výmere 6,53 m² za účelom využitia ako:

sklad

Najnižšie podanie je vo výške 13,39 €/mesiac za celý nebytový priestor

Najnižšie prihodenie na predmet nájmu je vo výške o 1 €/mesiac

 • Predpokladaná cena služieb - 85,00 €/mesiac bez DPH
 • Predpokladaná cena zálohy za dodávku tepla - 52,00 €/mesiac bez DPH

Termín obhliadky je možné dohodnúť si telefonicky počas pracovných dní u správcu priestoru: Ing. Róbert Gáspár

Kontakt: 0918 756 883

Miestnosti sa nachádzajú v suteréne vo výmere 27,45 m² s prislúchajúcim podielom spoločných priestorov vo výmere 9,95m² a servisných priestorov vo výmere 5,48 m² za účelom využitia ako:

sklad

Najnižšie podanie je vo výške 20,368 €/mesiac za celý nebytový priestor

Najnižšie prihodenie na predmet nájmu je vo výške o 1 €/mesiac

 • Predpokladaná cena služieb - 112,00 €/mesiac bez DPH
 • Predpokladaná cena zálohy za dodávku tepla - 62,00 €/mesiac bez DPH

Termín obhliadky je možné dohodnúť si telefonicky počas pracovných dní u správcu priestoru: Ing. Róbert Gáspár

Kontakt: 0918 756 883

Miestnosti sa nachádzajúci v suteréne vo výmere 10,55 m² prislúchajúcim podielom spoločných priestorov vo výmere 3,17 m² za účelom využitia ako:

sklad

Najnižšie podanie je vo výške 6,84 €/mesiac za celý nebytový priestor

Najnižšie prihodenie na predmet nájmu je vo výške o 1 €/mesiac

 • Predpokladaná cena služieb - 70,00 €/mesiac bez DPH
 • Predpokladaná cena zálohy za dodávku tepla - 30,00 €/mesiac bez DPH

Termín obhliadky je možné dohodnúť si telefonicky počas pracovných dní u správcu priestoru: Ing. Róber Gáspár

Kontakt: 0918 756 883

Miestnosť sa nachádza v suteréne vo výmere 15,08 m² s prislúchajúcim podielom spoločných priestorov vo výmere 4,53 m² za účelom využitia ako:

sklad

Najnižšie podanie je vo výške 9,78 €/mesiac za celý nebytový priestor

Najnižšie prihodenie na predmet nájmu je vo výške o 1 €/mesiac

 • Predpokladaná cena služieb - 83,00 €/mesiac bez DPH
 • Predpokladaná cena zálohy za dodávku tepla - 50,00 €/mesiac bez DPH

Termín obhliadky si je možné dohodnúť telefonicky počas pracovných dní u správcu priestoru: Ing. Róber Gáspár

Kontakt: 0918 756 883

Miestnosť sa nachádza v trakte B, na III. poschodí vo výmere 15,00 m² s prislúchajúcim podielom spoločných priestorov vo výmere 4,86 m² za účelom využitia ako:

obchodná kancelária

Najnižšie podanie je vo výške 76,00 €/mesiac za celý nebytový priestor

Najnižšie prihodenie na predmet nájmu je vo výške o 1 €/mesiac

 • Predpokladaná cena služieb - 116,00 €/mesiac bez DPH
 • Predpokladaná cena zálohy za dodávku tepla vo výške - 92,00 €/mesiac bez DPH

administratívny priestor, služby, neziskové organizácie

Najnižšie podanie je vo výške 58,00 €/mesiac za celý nebytový priestor

Najnižšie prihodenie na predmet nájmu je vo výške o 1 €/mesiac

 • Predpokladaná cena služieb - 116,00 €/mesiac bez DPH
 • Predpokladaná cena zálohy za dodávku tepla vo výške - 92,00 €/mesiac bez DPH

Termín obhliadky si je možné dohodnúť telefonicky počas pracovných dní u správcu priestoru: Zuzana Spišáková

Kontakt: 0915 697 585

Miestnosť sa nachádza v trakte B, na III. poschodí vo výmere 7,50 m² s prislúchajúcim podielom spoločných priestorov vo výmere 2,77 m² za účelom využitia ako:

skladový priestor

Najnižšie podanie je vo výške 31,00 €/mesiac za celý nebytový priestor

Najnižšie prihodenie na predmet nájmu je vo výške o 1 €/mesiac

 • Predpokladaná cena služieb - 68,00 €/mesiac bez DPH
 • Predpokladaná cena zálohy za dodávku tepla vo výške - 45,00 €/mesiac bez DPH

Termín obhliadky si je možné dohodnúť telefonicky počas pracovných dní u správcu priestoru: Zuzana Spišáková

Kontakt: 0915 697 585

Miestnosť sa nachádza v trakte B, na IV. poschodí vo výmere 13,90 m² s prislúchajúcim podielom spoločných priestorov vo výmere 5,98 m² za účelom využitia ako:

obchodná kancelária

Najnižšie podanie je vo výške 75,00 €/mesiac za celý nebytový priestor

Najnižšie prihodenie na predmet nájmu je vo výške o 1 €/mesiac

 • Predpokladaná cena služieb - 114,00 €/mesiac bez DPH
 • Predpokladaná cena zálohy za dodávku tepla vo výške - 84,00 €/mesiac bez DPH

administratívny priestor, služby, neziskové organizácie

Najnižšie podanie je vo výške 58,00 €/mesiac za celý nebytový priestor

Najnižšie prihodenie na predmet nájmu je vo výške o 1 €/mesiac

 • Predpokladaná cena služieb - 114,00 €/mesiac bez DPH
 • Predpokladaná cena zálohy za dodávku tepla vo výške - 84,00 €/mesiac bez DPH

Termín obhliadky si je možné dohodnúť telefonicky počas pracovných dní u správcu priestoru: Zuzana Spišáková

Kontakt: 0915 697 585

Miestnosť sa nachádza v trakte B na IV. poschodí Hlavná 68, Košice vo výmere 13,70 m2 s podielom spoločných priestorov vo výmere 5,89 m2 za účelom využitia ako:

obchodná kancelária

Najnižšie podanie je vo výške 92,00 €/mesiac bez DPH za celý nebytový priestor

Najnižšie prihodenie na predmet nájmu je vo výške o 1 €/mesiac

 • Predpokladaná cena služieb - 110,00 €/mesiac bez DPH
 • Predpokladaná cena zálohy za dodávku tepla vo výške - 80,00 €/mesiac bez DPH

kancelária, služby

Najnižšie podanie je vo výške 66,00 €/mesiac bez DPH za celý nebytový priestor

Najnižšie prihodenie na predmet nájmu je vo výške o 1 €/mesiac

 • Predpokladaná cena služieb - 110,00 €/mesiac bez DPH
 • Predpokladaná cena zálohy za dodávku tepla vo výške - 80,00 €/mesiac bez DPH

Termín obhliadky si je možné dohodnúť telefonicky počas pracovných dní u správcu priestoru: Zuzana Spišáková

Kontakt: 0915 697 585

BPMK oznamuje, že pre občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie a ostatné organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby stanovuje zľavu až do výšky  90 % z minimálnej ceny nájomného  vybraných nebytových priestorov v objekte Magistrátu mesta Košice a vybraných priestorov na ulici Hlavná č. 68 a Hlavná 70 v Košiciach. Rovnaká zľava 90 % z minimálnej ceny nájomného sa poskytuje na vybraných nebytových priestoroch na ulici Hlavná 68 a Hlavná 70 aj pre fyzické osoby na realizáciu vlastnej tvorivej duševnej činnosti (uvedené priestory sú ďalej v texte označené ako „ateliér“).

Záujemca ponukového konania na mieste:

Záujemcom ponukového konania na mieste je podnikateľ alebo fyzická osoba (FO môže dať podanie len na využitie priestoru ako sklad alebo ateliér), ktorá sa zúčastní ponukového konania na mieste v súlade s požiadavkami špecifikovanými v podmienkach ponukového konania na mieste.

Podmienky ponukového konania na mieste:

Za platne predloženú ponuku sa považuje ponuka, ktorú záujemca predloží zástupcovi BPMK na mieste ponukového konania. Záujemca má možnosť okamžite na mieste reagovať na ponuku iného záujemcu formou predloženia novej ponuky vo výške minimálne najnižšieho prihodenia na predmet nájmu.

Miesto a termín ponukového konania na mieste:

Ponukové konanie na mieste sa uskutoční v sídle BPMK na Južnom nábreží č. 13 v Košiciach, v zasadačke na 1. poschodí, a to:

každý pondelok v čase o 14:00 hod.

každú stredu v čase o 14:00 hod.

(V prípade, ak na pondelok, resp. stredu pripadne deň pracovného pokoja, ponukové konanie sa v rovnakom čase a na rovnakom mieste uskutoční v najbližší pracovný deň.)

Žiadame všetkých záujemcov, aby svoju účasť na ponukovom konaní potvrdili najneskôr do 11:00 h v pondelok, resp. v stredu, v deň v ktorý sa plánujú zúčastniť ponukového konania, a to emailom na bpmk@bpmk.sk alebo telefonicky na 055/78 71 307.

V prípade doplnenia ponukového konania na mieste o nové voľné nebytové priestory, o tieto nebytové priestory sa môže záujemca uchádzať v najbližší termín ponukového konania na mieste po uplynutí 15–tich dní odo dňa jeho zverejnenia.

Vyhodnotenie ponukového konania na mieste:

BPMK vyhlási výsledok ponukového konania na mieste okamihom ukončenia ponukového konania na mieste. Oznámenie o výsledku sa nebude zasielať. S víťazom ponukového konania na mieste bude uzatvorená Zmluva o podnájme nebytových priestorov, resp. Zmluva o nájme, a to do 15 dní od ukončenia ponukového konania. Víťaz ponukového konania na mieste je povinný okamihom oznámenia o víťazstve vložiť do pokladne BPMK finančnú zábezpeku vo výške 100 €, v opačnom prípade nebude s víťazom uzatvorená Zmluva.

Vyhlasovateľ ponukového konania na mieste si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy alebo ponukové konanie na mieste zrušiť, a to aj jednotlivo pre konkrétnu ponuku, ako aj meniť uvedené podmienky ponukového konania na mieste, a to až do okamihu ukončenia ponukového konania na mieste.

Pre bližšie informácie o podmienkach a priebehu ponukového konania na mieste sa môžete obrátiť na:

JUDr. Zuzana Mesterová, a to telefonicky na čísle: 0917 880 061

Vzor Zmluvy o podnájme nebytových priestorov bude záujemcom dispozícii k nahliadnutiu počas ponukového konania na mieste.