Naša spoločnosť

Naša spoločnosť sa vyznačuje osobitným prístupom, odbornosťou a dlhoročnými skúsenosťami. Všetky nehnuteľnosti spravujeme v zmysle zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Svojim klientom ponúkame komplexný pohľad na výkon správy. Postupne monitorujeme efektívnosť vynaložených prostriedkov. Zároveň sa snažíme využívať moderné technológie aplikačných riešení. Medzi naše najhodnotenejšie ciele patrí neustále vzdelávanie pracovníkov a technologická modernizácia. Spracovanie, triedenie, analyzovanie a vyhodnocovanie dát realizujeme s cieľom vylepšiť zmysluplnú informáciu.

Naším poslaním je ponúknuť vám služby v čo najkomplexnejšom balíku. Už vyše 70 rokov poskytujeme okrem základných služieb súvisiacich so správou bytových či nebytových priestorov aj množstvo benefitov, ktorých realizáciu pokrývame z vlastných zdrojov. Uľahčite si s nami bývanie a venujte svoj čas skutočne dôležitým veciam. Správu vášho bytu vezmeme pod naše krídla, pretože vaša spokojnosť je naším benefitom.