Zdravotné strediská

Adresa: Cottbuská 13, 040 23, Košice 2 - Sídlisko KVP
Tel.: +421 918 672 037
Email: bpmk@bpmk.sk

Ako správca majetku mesta Košice spravujeme polikliniku na Sídlisku KVP, ktorej výstavba začala v 80. rokoch minulého storočia. Momentálne sa v priestoroch polikliniky nachádzajú ordinácie ambulantných lekárov, ako aj lekárne.

BPMK ako správca budovy prenajíma voľné priestory v tomto zariadení a pravidelne vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na voľné priestory v zmysle pravidiel prenajímania majetku mesta Košice.

Polikliniku KVP čaká rozsiahla rekonštrukcia, ktorej súčasťou bude aj nové opláštenie, oprava strechy, výmena okien a rekonštrukcia interiéru.

Správa objektu a možnosti prenájmu:
Správca: +421 905 868 164

Vizualizácia budovy Polikliniky KVP

Adresa: Americká trieda 17, 040 13, Košice - Sídlisko Ťahanovce
Tel.:  +421 918 672 038
Email: bpmk@bpmk.sk

Ako správca majetku mesta Košice spravujeme polikliniku na Sídlisku Ťahanovce, ktorej výstavba začala v 80. rokoch minulého storočia. Momentálne sa v priestoroch polikliniky nachádzajú ordinácie ambulantných lekárov, ako aj lekárne.

BPMK ako správca budovy prenajíma voľné priestory v tomto zariadení a pravidelne vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na voľné priestory v zmysle pravidiel prenajímania majetku mesta Košice.

Polikliniku Ťahanovce čaká rozsiahla rekonštrukcia, ktorej súčasťou bude aj nové opláštenie, oprava strechy, výmena okien a rekonštrukcia interiéru.

Správa objektu a možnosti prenájmu:
Správca: +421 905 868 164