Profil spoločnosti

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. [Finstat]
Sídlo: Južné nábrežie 13, 042 19 Košice [mapa]
IČO: 44518684
DIČ: 2022722075
IČ DPH: SK2022722075
SK NACE: 68320 Správa nehnuteľností
Štatutár:
Deň zápisu: 29. november 2008 [ORSR]

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. patrí medzi najväčšie spoločnosti v oblasti správy nehnuteľností, ako aj najvýznamnejších poskytovateľov komplexných riešení a služieb v oblasti správy nehnuteľností. Spravujeme viac ako 500 000 štvorcových metrov. Realizujeme náročné projekty pre komerčnú sféru, ako aj pre štátnu správu a samosprávu. 

Hlavným cieľom spoločnosti je poskytovanie služieb v oblasti:

  • Správa bytov
  • Správa nebytových priestorov
  • Technická správa a energetika
  • Výrobná činnosť

Pod našou správou máme okrem bytov a nebytových priestorov aj historické objekty, polikliniky či športoviská:

Byty

Aktuálne spravujeme 7 677 bytových jednotiek

Vlastnícke byty 6 193
Obecné byty 1 458
Hybridné byty 220
Byty vo vlastníctve BPMK 26


Objekty

Nebytové objekty (vrátane 13 hál) 44
Nebytové priestory  226
Vlastnícke nebytové priestory 197
Školské zariadenia  111
Stanice tepla    3
Trafo stanice   1

Obytný kontajner 17
Pozemky 6