Správa nebytových priestorov

Ako správca majetku mesta Košice vykonávame aj správcovskú činnosť nebytových priestorov (NP) vo vlastníctve mesta Košice, pod ktorú patria nasledujúce aktivity:

  • uzatvárame Zmluvy o nájme nebytových priestorov v zmysle Štatútu mesta Košice a platných Pravidiel prenajímania majetku mesta Košice,
  • pravidelne aktualizujeme voľné nebytové priestory na stránke, robíme aj obhliadky NP,
  • vyhlasujeme obchodné verejné súťaže o najvhodnejší návrh ceny ročného nájmu na nehnuteľný majetok,
  • poskytujeme všetky služby spojené s užívaním NP vrátane väčších opráv (strecha, kanalizácia, atď.) a sme aj medzičlánkom v komunikácii medzi správcom domu a nájomcom NP,
  • naše nebytové priestory sú vhodné na podnikanie, k dispozícii sú obchodné, skladové, administratívne priestory, kancelárie, služby, obchody, ateliér, sklady, sídla neziskových organizácií, archív, dielňa, priestory pre vzdelávanie jazykové alebo materské-prenatálne, seniorské vzdelávacie kurzy, pre firmy a tímy, rôzne akcie kultúrne, športové, vzdelávacie, komunikačné, teambuilding,
  • uzatvoríme s vami najvýhodnejšiu ponuku na krátkodobý či dlhodobý prenájom.