Zúčastnili sme sa projektu na Bicykli do práce

Počas uplynulých jesenných dní prebiehala národná kampaň Do práce na bicykli, ktorej cieľom bolo motivovať zamestnancov, aby viac používali túto alternatívnu dopravu pri každodennom cestovaní do práce. Hlavným mottom akcie bolo „Sadni na bicykel a zachráň svet!“. Už zo samotného motta vyplýva, že zmyslom tohto podujatia je snaha chrániť životné prostredie a využívať na presun po meste bicykle. Samozrejme, okrem ekologického zmýšľania ide aj o radosť z pohybu a zdravý životný štýl.

U nás v Bytovom podniku mesta Košice sme hrdí na svojich troch kolegov, ktorí sa do tejto vydarenej výzvy vrhli plní športového nadšenia a elánu. Súťažný tím „Byťáci“, ktorý pozostával z trojky zanietených cyklistov – Miška, Ľuboš a Janko, najazdil spolu 313,44 km čím ušetril 78,36 kg CO2. Absolvovali 46 jázd a v rámci mesta Košice sa umiestnili na 32 mieste.

Pre zaujímavosť Košičania odbicyklovali spolu 26 484,58 km a ušetrili tak 6 621,15 kg CO2. Celkovo bolo na Slovensku najazdených 929 601,15 km s úsporou 232 400,29 kg CO2.

Ďakujeme našim trom statočným kolegom, že sa za Bytový podnik mesta Košice odhodlali zapojiť do tejto výnimočnej súťaže. Patrí im nielen náš obdiv a veľké ďakujem za vytrvalosť, športového a tímového ducha, ale aj uznanie pre inšpiráciu nás ostatných.