Zatvorenie kancelárie prvého kontaktu

Z dôvodu ochrany zdravia a predídeniu šírenia možnej nákazy koronavírusom COVID-19 bude od pondelka 19. 10. 2020 zatvorená kancelária prvého kontaktu až do odvolania. V súrnych prípadoch nás, prosím, kontaktujte prostredníctvom telefónu či e-mailu. Zároveň žiadame všetkých vlastníkov bytov a obchodných partnerov, aby obmedzili návštevy administratívnej budovy Bytového podniku mesta Košice a všetky otázky komunikovali s poverenými pracovníkmi BPMK taktiež prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

Kontakty na zamestnancov BPMK

Prosíme vás, aby ste sa vyhli osobnej návšteve BPMK.

Od 19. 10. 2020 bude uzavretá aj pokladňa, preto vás žiadame, aby ste uhrádzali svoje záväzky prostredníctvom poštových poukážok - šekov alebo prevodom na účet BPMK:

3072566955/0200, vedený vo VÚB, a.s.
IBAN: SK51 0200 0000 0030 7256 6955
BIC: SUBASKBX
Do poznámky pre prijímateľa je potrebné uviesť Priezvisko a ulicu.