Vykurovacia sezóna začína

Počnúc dnešným dňom, t. j. 21. 9. 2021 začína spoločnosť TEHO na základe vyhodnotenia priemerných denných teplôt s postupným nábehom dodávky tepla ústredného kúrenia pre zmluvných odberateľov. Ako každý rok, prosíme všetkých obyvateľov bytov, aby v každom byte otvorili regulačné hlavice radiátorov na maximum po dobu 2 týždňov, kým sa celý systém ústredného kúrenia odvzdušní.


Zároveň prosíme majiteľov bytov na vrchných poschodiach, aby pravidelne aspoň 2-krát denne odvzdušňovali radiátory vo svojich bytoch. Zabezpečením týchto úkonov a priebežným odvzdušňovaním stúpačiek je predpoklad, že nábeh ústredného kúrenia bude čo najefektívnejší a plynulý.