Vrcholový manažment

Vrcholový manažment spoločnosti tvorí riaditeľ a dvaja námestníci (ekonomický a technický). Manažment spoločnosti je rozdelený do troch úsekov - úsek riaditeľa, technicko-prevádzkový úsek a ekonomický úsek, ktoré zabezpečujú riadenie procesov a činností vyplývajúcich z predmetu činnosti.

Konateľ – riaditeľ spoločnosti
Životopis
Námestník riaditeľa pre prevádzka
Životopis
Námestník riaditeľa pre ekonomiku
Neobsadené


FUNKČNÁ ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI 

Strategická úroveň  - Vrcholový manažment
Plánovanie, rozhodovanie a riadenie v horizonte 2 až 5 rokov.

Taktická úroveň  - Vedúci oddelení
Plánovanie, rozhodovanie a riadenie v horizonte 1 roka.

Operatívna úroveň - Vedúci referenti a majstri
Plánovanie, rozhodovanie a riadenie v horizonte týždňov až mesiacov.

Organizačná štruktúra

Mestské podniky
24.06.2022
č. 032/2022/VO-§117 - Oprava strechy na objekte Hádzanárskej haly, Alejová 2, Košice

Viac informácií...

17.06.2022
č. 030/2022/VO-§117 - Oprava prístrešku pred zdravotným strediskom Košice - sídlisko Ťahanovce, Americká trieda 17, č. p. 3419/40 - riešenie II. etapy

Viac informácií...