Uzatvorenie administratívnej budovy pre verejnosť

Z dôvodu ochrany zdravia a predídeniu šírenia možnej nákazy koronavírusom COVID-19 bude od pondelka 4. 1. 2021 až do odvolania zatvorená kancelária prvého kontaktu, ako aj celá administratívna budova pre verejnosť. V súrnych prípadoch, prosím, kontaktujte poverených pracovníkov BPMK prostredníctvom telefónu či e-mailu. 

Kontakty na zamestnancov BPMK

Prosíme vás, aby ste sa vyhli osobnej návšteve BPMK.

Od 4. 1. 2021 bude uzavretá aj pokladňa, preto vás žiadame, aby ste uhrádzali svoje záväzky prostredníctvom poštových poukážok - šekov alebo prevodom na účet BPMK:

3072566955/0200, vedený vo VÚB, a.s.
IBAN: SK51 0200 0000 0030 7256 6955
BIC: SUBASKBX
Do poznámky pre prijímateľa je potrebné uviesť Priezvisko a ulicu.