Transparentný účet

Transparentný účet   SK27 0200 0000 0045 7274 7853

Transparentný účet sme založili na pomoc obyvateľom Ukrajiny, ktorí sú ubytovaní v núdzovom ubytovaní v areáli BPMK, s.r.o. Prostriedky z transparentného účtu použijeme na zakúpenie potravín, hygienickych potrieb a ďalších položiek, ktoré vojnoví utenčenci aktuálne potrebujú k dôstojnému pobytu v našom zariadení.

Za každý príspevok zo srdca ďakujeme!