Schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov

Na základe prijatých opatrení Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pozastavujeme od štvrtka 15. 10. 2020 zvolávanie schôdzí vlastníkov bytov a nebytových priestorov z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území SR v súvislosti s ochorením COVID-19 a zákazom zhromažďovať sa. Toto opatrenie potrvá až do odvolania. V prípade naliehavej situácie je možné iniciovať písomné hlasovanie.