Projekt dočasného dopravného značenia pre uzávierku cesty Čermeľským údolím na Alpinku

 Realizovali sme projekt dočasného dopravného značenia pre uzávierku cesty Čermeľským údolím na Alpinku. Počínajúc dnešným dňom, t. j. 4. 8. 2021 od 8.30 hod. začne uzávierka asi trojkilometrového úseku cesty II. triedy č. 547 od odbočky Bankov až po rázcestie Alpinka.

Spomínaným úsekom nebudete vedieť prejsť až do piatka 13. augusta v čase od 8.30 do 15.30 hod. Najneskôr do 8.15 hod. vám bude prejazd umožnený v oboch smeroch a následne sa cesta s výnimkou vozidiel záchranných a bezpečnostných zložiek úplne uzavrie. Výnimkou však bude víkend (7. – 8. augusta), keď sa po tejto ceste bude jazdiť v štandardnom režime.

Dôvodom je zlepšenie dopravno-bezpečnostnej situácie v danom úseku. Počas uzávierky budú odstraňované kalamitné stromy, nahnuté stromy nad vozovkou a všetky porasty ohrozujúce účastníkov cestnej premávky. V týchto dňoch vás prosíme na danom úseku o mimoriadnu obozretnosť a tolerantnosť voči sebe navzájom.