Prevádzka BPMK, s.r.o.

Usmernenie na základe Covid opatrení - II. stupeň ohrozenia (bordová farba) od 04. 10. 2021

Vzhľadom na nárast pozitívnych prípadov ochorenia COVID-19 a vstupom Košíc v zmysle covid automatu do bordovej farby vás chceme informovať, že budeme fungovať v režime OTP, čo znamená osoby:

• plne zaočkované,

• testované s negatívnym výsledkom testu na COVID-19 PCR alebo LAMP 72 hod od odberu antigénový test 48 hod od odberu,

• ktoré preukázateľne prekonali ochorenie COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami.

PREVÁDZKA BPMK, s.r.o.

·        obmedzenie pohybu stránok po budove AB, požiadavky vlastníkov bytov budeme riešiť elektronicky, v najnutnejších prípadoch v kancelárii prvého kontaktu, 

·        preberanie pošty len vhodením do zbernej krabice pri vstupe do budovy AB,  

·        výberové konania v režime OTP, 

·        prevádzka domových schôdzí v režime OTP, 

·        KPK v zmysle stránkových hodín a v režime OTP, 

·        dodržiavanie 2 metrových odstupov,  

·        prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom