Ponukové konanie na mieste

Neboli nájdené žiadne záznamy.

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.,

Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice (v skrátenej forme „BPMK“)

 

vyhlasuje

ponukové konanie na mieste

o najvhodnejší návrh ceny mesačného nájmu nehnuteľného majetku mesta Košice v správe, resp. v nájme BPMK

(v podaniach nie sú zahrnuté ceny za služby, ktoré budú zarátané v rámci mesačného zálohového predpisu)

 

BPMK oznamuje, že pre občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie a ostatné organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby stanovuje zľavu až do výšky  90 % z minimálnej ceny nájomného  vybraných nebytových priestorov v objekte Magistrátu mesta Košice a vybraných priestorov na ulici Hlavná č. 68 a Hlavná 70 v Košiciach. Rovnaká zľava 90 % z minimálnej ceny nájomného sa poskytuje na vybraných nebytových priestoroch na ulici Hlavná 68 a Hlavná 70 aj pre fyzické osoby na realizáciu vlastnej tvorivej duševnej činnosti (uvedené priestory sú ďalej v texte označené ako „ateliér“).

 

Predmet ponukového konania na mieste:

predmetom ponukového konania na mieste je nehnuteľný majetok mesta Košice v správe, resp. v nájme BPMK, a to:

 

 

Priestory v objekte Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP 48/A, Košice:

 

 1. nebytový priestor pozostávajúci z m. č. 28, m.č. 29, m. č. 30, m. č. 31nachádzajúci sa v trakte F na nástupnom

podlaží vo výmere 212,41 m² s prislúchajúcim podielom spoločných priestorov vo výmere 139,15 m² za účelom využitia ako:

sklad, archív, administratívny priestor

najnižšie podanie je vo výške 152,89 €/mesiac za celý nebytový priestor

najnižšie prihodenie na predmet nájmu je vo výške o 1 €/mesiac

 

(predpokladaná cena služieb vo výške 186,00 €/mesiac bez DPH)

(predpokladaná cena za dodávku elektrickej energie vo výške 100,00 €/mesiac bez DPH)

(predpokladaná cena zálohy za dodávku tepla vo výške 400,00 €/mesiac bez DPH)

 

 1. nebytový priestor pozostávajúci z m. č. 72, m. č. 73nachádzajúci sa v trakte G na nástupnom podlaží vo výmere 27,43 m² s prislúchajúcim podielom spoločných priestorov vo výmere 17,97 m² za účelom využitia: sklad

najnižšie podanie je vo výške 19,89 €/mesiac za celý nebytový priestor najnižšie prihodenie na predmet nájmu je vo výške o 1 €/mesiac.

 

(predpokladaná cena služieb vo výške 46,00 €/mesiac bez DPH)

(predpokladaná cena za dodávku elektrickej energie vo výške 13,51 €/mesiac bez DPH)

(predpokladaná cena zálohy za dodávku tepla vo výške 45,10 €/mesiac bez DPH)

 

 

Termín obhliadky si je možné dohodnúť telefonicky počas pracovných dní u správcu priestoru:

Ing. Róbert Gáspár, a to telefonicky na čísle: 0918 756 883

 

 

 

Priestory v objekte Zdravotnícke stredisko Ťahanovce, Americká trieda 17, Košice:

 

 1. nebytový priestor pozostávajúci z m. č. 0.46nachádzajúci sa v suteréne vo výmere 5,29 m² s prislúchajúcim podielom spoločných priestorov vo výmere 1,20 m² za účelom využitia ako:

sklad

najnižšie podanie je vo výške 3,35 €/mesiac za nebytový priestor

najnižšie prihodenie na predmet nájmu je vo výške o 1 €/mesiac

 

(predpokladaná cena služieb vo výške 9,00 €/mesiac bez DPH)

(predpokladaná cena zálohy za dodávku tepla vo výške 9,00 €/mesiac bez DPH)

 

 1. nebytový priestor pozostávajúci z m. č.173nachádzajúci sa na prízemí vo výmere 39,17 m2 s prislúchajúcim podielom spoločných priestorov vo výmere 19,43 m² za účelom využitia ako:

predajňa nepotravinárskeho sortimentu, sklad

najnižšie podanie je vo výške 36,85 €/mesiac za celý nebytový priestor

najnižšie prihodenie na predmet nájmu je vo výške o 1 €/mesiac

 

v prípade, ak za účelom využitia ako:

sklad

najnižšie podanie je vo výške 27,06 €/mesiac za nebytový priestor

najnižšie prihodenie na predmet nájmu je vo výške o 1 €/mesiac

 

(predpokladaná cena služieb vo výške 98,09 €/mesiac bez DPH)

(predpokladaná cena zálohy za dodávku tepla vo výške 48,65 €/mesiac bez DPH)

 

 

Termín obhliadky si je možné dohodnúť telefonicky počas pracovných dní u správcu priestoru:

Mgr. Art. Gabriela Zezulková, a to telefonicky na čísle: 0917 841 594

 

 

 

Priestory v objekte Poliklinika KVP, Cottbuská č. 13, Košice:

 

 1. nebytový priestor pozostávajúci z m. č. 0.09, m. č. 0.11, m. č. 14nachádzajúci sa v suteréne vo výmere 15,64 m² s prislúchajúcim  podielom spoločných priestorov v o  výmere 6,65 m² a servisných priestorov vo výmere 6,53 m² za účelom využitia ako:

sklad

najnižšie podanie je vo výške 13,39 €/mesiac za celý nebytový priestor

najnižšie prihodenie na predmet nájmu je vo výške o 1 €/mesiac

 

(predpokladaná cena služieb vo výške 48,00 €/mesiac bez DPH)

(predpokladaná cena zálohy za dodávku tepla vo výške 45,00 €/mesiac bez DPH)

 

 1. nebytový priestor pozostávajúci z m. č. 0.15, m. č. 0.20, m. č. 21nachádzajúci sa v suteréne vo výmere 27,45 m² s prislúchajúcim podielom spoločných priestorov vo výmere 10,32m² a servisných priestorov vo výmere 6,94 m² za účelom využitia ako:

sklad

najnižšie podanie je vo výške 21,26 €/mesiac za celý nebytový priestor

najnižšie prihodenie na predmet nájmu je vo výške o 1 €/mesiac

 

(predpokladaná cena služieb vo výške 66,00 €/mesiac bez DPH)

(predpokladaná cena zálohy za dodávku tepla vo výške 64,00 €/mesiac bez DPH)

 

 1. nebytový priestor pozostávajúci z m. č. 0.16nachádzajúci sa v suteréne vo výmere 27,03 m2 s prislúchajúcim podielom spoločných priestorov vo výmere 12,50 m² za účelom využitia ako:

sklad

najnižšie podanie je vo výške 18,48 €/mesiac za celý nebytový priestor

najnižšie prihodenie na predmet nájmu je vo výške o 1 €/mesiac

 

(predpokladaná cena služieb vo výške 61,00 €/mesiac bez DPH)

(predpokladaná cena zálohy za dodávku tepla vo výške 28,00 €/mesiac bez DPH)

 

 1. nebytový priestor pozostávajúci z m. č. 0.19nachádzajúci sa v suteréne vo výmere 10,55 m² prislúchajúcim podielom spoločných priestorov vo výmere 3,17 m² za účelom využitia ako:

sklad

najnižšie podanie je vo výške 6,84 €/mesiac za celý nebytový priestor

najnižšie prihodenie na predmet nájmu je vo výške o 1 €/mesiac

 

(predpokladaná cena služieb vo výške 25,00 €/mesiac bez DPH)

(predpokladaná cena zálohy za dodávku tepla vo výške 17,00 €/mesiac bez DPH)

 

 1. nebytový priestor pozostávajúci z m. č. 0.25nachádzajúci sa v suteréne vo výmere 10,65 m² s vchodom z vonku bez spoločných  priestorov za účelom využitia ako:

sklad

najnižšie podanie je vo výške 6,21 €/mesiac za celý nebytový priestor

najnižšie prihodenie na predmet nájmu je vo výške o 1 €/mesiac

 

(predpokladaná cena služieb vo výške 19,00 €/mesiac bez DPH)

(predpokladaná cena zálohy za dodávku tepla vo výške 16,00 €/mesiac bez DPH)

 

 1. nebytový priestor pozostávajúci z m. č. 0.32nachádzajúci sa v suteréne vo výmere 15,08 m² s prislúchajúcim podielom spoločných priestorov vo výmere 4,53 m² za účelom využitia ako:

sklad

najnižšie podanie je vo výške 9,78 €/mesiac za celý nebytový priestor

najnižšie prihodenie na predmet nájmu je vo výške o 1 €/mesiac

 

(predpokladaná cena služieb vo výške 35,00 €/mesiac bez DPH)

(predpokladaná cena zálohy za dodávku tepla vo výške 29,00 €/mesiac bez DPH)

 

 1. nebytový priestor pozostávajúci z m. č. 3.05nachádzajúci sa na 2. poschodí vo výmere 1,53 m² s prislúchajúcim podielom spoločných priestorov vo výmere 0,62 m² za účelom využitia ako:

sklad

najnižšie podanie je vo výške 1,03 €/mesiac za celý nebytový priestor

najnižšie prihodenie na predmet nájmu je vo výške o 1 €/mesiac

 

(predpokladaná cena služieb vo výške 5 €/mesiac bez DPH (bez vody, elektrina je v priestore)

(bez vykurovania)

 

 1. nebytový priestor pozostávajúci z m. č.404nachádzajúci sa v podkroví vo výmere 16,32 m² s prislúchajúcim podielom spoločných priestorov vo výmere 6,63 m² za účelom využitia ako:

sklad

najnižšie podanie je vo výške 10,96 €/mesiac za celý nebytový priestor

najnižšie prihodenie na predmet nájmu je vo výške o 1 €/mesiac

 

(predpokladaná cena služieb vo výške 40,00 €/mesiac bez DPH)

(bez vykurovania)

 

 

Termín obhliadky si je možné dohodnúť telefonicky počas pracovných dní u správcu priestoru:

Mgr. Art. Gabriela Zezulková, a to telefonicky na čísle: 0917 841 594

 

 

Parkovacie miesta v objekte budovy na ulici Hlavná č. 68 v Košiciach:

 

parkovacie miesto č. 11 s plochou 11,04 m²

     najnižšie podanie je vo výške 95,00 €/mesiac bez DPH

     (predpokladaná cena služieb za upratovanie dvora vo výške 7,00 €/mesiac bez DPH)

 

Priestory v objekte budovy na ulici Hlavná č. 68 v Košiciach:

 1. nebytový priestor pozostávajúci z m. č. 4.28 nachádzajúci sa v trakte B na 4. poschodí vo výmere 24,80 ms prislúchajúcim podielom spoločných priestorov vo výmere 10,66 m2 za účelom využitia ako:

administratívny priestor,

najnižšie podanie je vo výške 36,10 €/mesiac bez DPH za celý nebytový priestor

najnižšie podanie na predmet nájmu je vo výške o 1 €/mesiac 

(predpokladaná cena zálohy služieb vo výške 46,92 €/mesiac bez DPH)

(predpokladaná cena zálohy za dodávku tepla vo výške 35,42 €/mesiac bez DPH)

 1. Nebytový priestor Hlavná 68 pozostávajúci z m.č. 4.22 nachádzajúci sa v trakte B na 4. poschodí vo výmere 14,90 m2 s prislúchajúcim podielom spoločných priestorov vo výmere 6,41 m2, za účelom využitia ako:

obchodná kancelária

najnižšie podanie je vo výške 92,00 € / mesiac bez DPH za celý nebytový priestor

najnižšie podanie na predmet nájmu je vo výške o 1 € / mesiac

(predpokladaná cena zálohy služieb vo výške 30,00 € / mesiac bez DPH)

(predpokladaná cena zálohy za dodávku tepla vo výške 31,00 € / mesiac bez DPH)


administratívny priestor, služby

najnižšie podanie je vo výške 63,00 € / mesiac bez DPH za celý nebytový priestor

najnižšie podanie na predmet nájmu je vo výške o 1 € / mesiac

(predpokladaná cena zálohy služieb vo výške 30,00 € / mesiac bez DPH)

(predpokladaná cena zálohy za dodávku tepla vo výške 31,00 € / mesiac bez DPH)

 

Termín ohliadky si je možné dohodnúť telefonicky počas pracovných dní u správcu priestoru:

Zuzana Spišáková  0915 882254

 

Priestory v objekte budovy na ulici Hlavná 70 Košice:

 1. Nebytový priestor pozostávajúci z m. č. 2.22, 2.23, 2.24, 2.21 nachádzajúci sa v trakte C na 2. poschodí vo výmere 62,40 ms prislúchajúcim podielom spoločných priestorov vo výmere 24,30 m2za účelom využitia ako:

administratívny priestor, služby

najnižšie podanie je vo výške 123,00 €/mesiac bez DPH za celý nebytový priestor

najnižšie podanie na predmet nájmu je vo výške o 1 €/mesiac

 

(predpokladaná cena zálohy služieb vo výške 116,00 €/mesiac bez DPH)

(predpokladaná cena zálohy za dodávku tepla vo výške 133,00 €/mesiac bez DPH)

 

 1. Nebytový priestor pozostávajúci z m. č. 2.22, 2.23, 2.24, 2.21 nachádzajúci sa v trakte C na 2. poschodí vo výmere 62,40 ms prislúchajúcim podielom spoločných priestorov vo výmere 24,30 m2za účelom využitia ako:

obchodná kancelária

najnižšie podanie je vo výške 180,00 €/mesiac bez DPH za celý nebytový priestor

najnižšie podanie na predmet nájmu je vo výške o 1 €/mesiac

 

(predpokladaná cena zálohy služieb vo výške 116,00 €/mesiac bez DPH)

(predpokladaná cena zálohy za dodávku tepla vo výške 133,00 €/mesiac bez DPH)

 

Záujemca ponukového konania na mieste:

Záujemcom ponukového konania na mieste je podnikateľ alebo fyzická osoba (FO môže dať podanie len na využitie priestoru ako sklad alebo ateliér), ktorá sa zúčastní ponukového konania na mieste v súlade s požiadavkami špecifikovanými v podmienkach ponukového konania na mieste.

 

Podmienky ponukového konania na mieste:

Za platne predloženú ponuku sa považuje ponuka, ktorú záujemca predloží zástupcovi BPMK na mieste ponukového konania. Záujemca má možnosť okamžite na mieste reagovať na ponuku iného záujemcu formou predloženia novej ponuky vo výške minimálne najnižšieho prihodenia na predmet nájmu.

 

Miesto a termín ponukového konania na mieste:

Ponukové konanie na mieste sa uskutoční v sídle BPMK na Južnom nábreží č. 13 v Košiciach, v zasadačke na 1. poschodí, a to:

 

 

každý pondelok v čase o 14:00 hod.

každú stredu v čase o 14:00 hod.

 

 

(V prípade, ak na pondelok, resp. stredu pripadne deň pracovného pokoja, ponukové konanie sa v rovnakom čase a na rovnakom mieste uskutoční v najbližší pracovný deň.)

 

 

Žiadame všetkých záujemcov, aby svoju účasť na ponukovom konaní potvrdili najneskôr do 11:00 h v pondelok, resp. v stredu, v deň v ktorý sa plánujú zúčastniť ponukového konania, a to emailom na bpmk@bpmk.sk alebo telefonicky na 055/78 71 307.

 

 

V prípade doplnenia ponukového konania na mieste o nové voľné nebytové priestory, o tieto nebytové priestory sa môže záujemca uchádzať v najbližší termín ponukového konania na mieste po uplynutí 15–tich dní odo dňa jeho zverejnenia.

 

 

Vyhodnotenie ponukového konania na mieste:

BPMK vyhlási výsledok ponukového konania na mieste okamihom ukončenia ponukového konania na mieste. Oznámenie o výsledku sa nebude zasielať. S víťazom ponukového konania na mieste bude uzatvorená Zmluva o podnájme nebytových priestorov, resp. Zmluva o nájme, a to do 15 dní od ukončenia ponukového konania. Víťaz ponukového konania na mieste je povinný okamihom oznámenia o víťazstve vložiť do pokladne BPMK finančnú zábezpeku vo výške 100 €, v opačnom prípade nebude s víťazom uzatvorená Zmluva.

 

 

Vyhlasovateľ ponukového konania na mieste si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy alebo ponukové konanie na mieste zrušiť, a to aj jednotlivo pre konkrétnu ponuku, ako aj meniť uvedené podmienky ponukového konania na mieste, a to až do okamihu ukončenia ponukového konania na mieste.

 

 

Pre bližšie informácie o podmienkach a priebehu ponukového konania na mieste sa môžete obrátiť na:

JUDr. Mesterová, a to telefonicky na čísle: 0917 880 061

 

 

Vzor Zmluvy o podnájme nebytových priestorov bude záujemcom dispozícii k nahliadnutiu počas ponukového konania na mieste.

 

 

V Košiciach, dňa 12.5.2020

  

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

Ing. Peter Vrábel, konateľ