OVS - nájom na NEBYTOVÉ PRIESTORY - Archív 2023

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice, v y h l a s u j e v zmysle § 281 a následných ustanovení Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného (mesačného) nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe, resp. nájme BPMK, s.r.o. 


Obchodnej verejnej súťaže sa môže zúčastniť uchádzač, ktorý splní nasledovné podmienky:

Späť na aktuálne

Dokumenty

Zmluva o podnájme NP - doba neurčitá - VZOR
Zmluva o nájme NP - doba neurčitá - VZOR
Zmluva o podnájme NP - doba určitá - VZOR
Zmluva o nájme NP - doba určitá - VZOR
Súťažný návrh (formulár)
Informačný list - zmluvní partneri (pre OVS)
Súťažné podmienky OVS 10.8.2023


Dokumenty

Zmluva o podnájme NP - doba neurčitá - VZOR
Zmluva o nájme NP - doba neurčitá - VZOR
Zmluva o podnájme NP - doba určitá - VZOR
Zmluva o nájme NP - doba určitá - VZOR
Súťažný návrh (formulár)
Informačný list - zmluvní partneri (pre OVS)
Súťažné podmienky OVS NP 3.7.2023


Dokumenty

Zmluva o podnájme NP - doba neurčitá - VZOR
Zmluva o nájme NP - doba neurčitá - VZOR
Zmluva o podnájme NP - doba určitá - VZOR
Zmluva o nájme NP - doba určitá - VZOR
Súťažný návrh (formulár)
Informačný list - zmluvní partneri (pre OVS)
Súťažné podmienky OVS 25.5.2023 NP


Dokumenty

Zmluva o podnájme NP - doba neurčitá - VZOR
Zmluva o nájme NP - doba neurčitá - VZOR
Zmluva o podnájme NP - doba určitá - VZOR
Zmluva o nájme NP - doba určitá - VZOR
Súťažný návrh (formulár)
Informačný list - zmluvní partneri (pre OVS)
Súťažné podmienky OVS NP 20.04.2023


Dokumenty

Zmluva o podnájme NP - doba neurčitá - VZOR
Zmluva o nájme NP - doba neurčitá - VZOR.pdf
Zmluva o podnájme NP - doba určitá - VZOR
Zmluva o nájme NP - doba určitá - VZOR
Súťažný návrh (formulár)
Informačný list - zmluvní partneri (pre OVS)
Súťažné podmienky OVS NP 16.03.2023


Dokumenty

Zmluva o podnájme NP - doba neurčitá - VZOR
Zmluva o nájme NP - doba neurčitá - VZOR
Zmluva o podnájme NP - doba určitá - VZOR
Zmluva o nájme NP - doba určitá - VZOR
Súťažný návrh (formulár)
Informačný list - zmluvní partneri (pre OVS)
Súťažné podmienky OVS NP 16.2.2023.pdf


Dokumenty

Zmluva o podnájme NP - doba neurčitá - VZOR
Zmluva o nájme NP - doba neurčitá - VZOR
Zmluva o podnájme NP - doba určitá - VZOR
Zmluva o nájme NP - doba určitá - VZOR
Súťažný návrh (formulár)
Informačný list - zmluvní partneri (pre OVS)
Súťažné podmienky OVS 19.1.2023