OVS - nájom na NEBYTOVÉ PRIESTORY - Archív 2022

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice, v y h l a s u j e v zmysle § 281 a následných ustanovení Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného (mesačného) nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe, resp. nájme BPMK, s.r.o. 


Obchodnej verejnej súťaže sa môže zúčastniť uchádzač, ktorý splní nasledovné podmienky:

Späť na aktuálne

Dokumenty

Zmluva o nájme NP - doba neurčitá - VZOR
Zmluva o podnájme NP - doba neurčitá - VZOR
Zmluva o nájme NP - doba určitá - VZOR
Zmluva o podnájme NP - doba určitá - VZOR
Súťažný návrh (formulár)
Informačný list - zmluvní partneri pre OVS
Súťažné podmienky OVS 11. 8. 2022


Dokumenty

Zmluva o nájme NP - doba neurčitá - VZOR
Zmluva o podnájme NP - doba neurčitá - VZOR
Zmluva o nájme NP - doba určitá - VZOR
Zmluva o podnájme NP - doba určitá - VZOR
Súťažný návrh (formulár)
Informačný list - zmluvní partneri pre OVS
Súťažné podmienky OVS 16. 6. 2022


Dokumenty

Zmluva o podnájme NP - doba neurčitá - VZOR
Zmluva o nájme NP - doba neurčitá - VZOR
Zmluva o podnájme NP - doba určitá - VZOR
Zmluva o nájme NP - doba určitá - VZOR
Súťažný návrh (formulár)
Informačný list - zmluvní partneri pre OVS
Súťažné podmienky OVS 10. 5. 2022


Dokumenty

Zmluva o podnájme NP - doba neurčitá - VZOR
Zmluva o nájme NP - doba neurčitá - VZOR
Zmluva o podnájme NP - doba určitá - VZOR
Zmluva o nájme NP - doba určitá - VZOR
Súťažný návrh (formulár)
Informačný list - zmluvní partneri pre OVS
Súťažné podmienky OVS 14. 4. 2022


Dokumenty

Zmluva o podnájme NP - doba neurčitá - VZOR
Zmluva o nájme NP - doba neurčitá - VZOR
Zmluva o podnájme NP - doba určitá - VZOR
Zmluva o nájme NP - doba určitá - VZOR
Súťažný návrh (formulár)
Informačný list - zmluvní partneri pre OVS
Súťažné podmienky OVS 17. 3. 2022


Dokumenty

Zmluva o podnájme NP - doba neurčitá - VZOR
Zmluva o nájme NP - doba neurčitá - VZOR
Zmluva o podnájme NP - doba určitá - VZOR
Zmluva o nájme NP - doba určitá - VZOR
Súťažný návrh (formulár)
Informačný list - zmluvní partneri pre OVS
Súťažné podmienky OVS 10. 2. 2022


Dokumenty

Zmluva o podnájme NP - doba neurčitá - VZOR
Zmluva o nájme NP - doba neurčitá - VZOR
Zmluva o podnájme NP - doba určitá - VZOR
Zmluva o nájme NP - doba určitá - VZOR
Súťažný návrh (formulár)
Informačný list - zmluvní partneri pre OVS
Súťažné podmienky OVS 13. 1. 2022