Otvorenie kancelárie prvého kontaktu

Od 18. 5. 2020 bude umožnený vstup návštevníkom do kancelárie prvého kontaktu. V súvislosti s vyhlásením Úradu verejného zdravotníctva SR a priaznivým vývojom epidemiologickej  situácie na území SR. Otváraním - sprístupnením verejnosti ďalších prevádzok boli vedením BPMK, s.r.o. prehodnotené doterajšie opatrenia a prijaté nasledovné zmeny na pracoviskách:

  1. S účinnosťou od 18. 5. 2020 bude umožnený vstup návštevníkom do administratívnej budovy na Južnom nábreží č. 13 – do kancelárie prvého kontaktu na prízemí aj s prístupom do pokladne za účelom osobného vybavenia požiadaviek.
  2. Pre vstup do kancelárie prvého kontaktu bude možné použiť len bočné vchody, mimo hlavný vstup, a to priamo z dvornej časti areálu a z Južného nábrežia č. 13.
  3. Klientom bude umožnený vstup do vestibulu KPK len s rúškom prekrytou tvárou a použitím dezinfekčného roztoku na dezinfekciu rúk.
  4. Vstup bude umožnený max. 3 stránkam - návštevníkom, a to podľa otvorených prepážok, t. j. ekonomický úsek, právny úsek a pokladňa. Pre pohyb stránok vo vestibule je potrebné dodržanie bezpečnej vzdialenosti - min. 2 m vyznačenej na podlahe vestibulu.
  5. Koordinovanie vstupu do KPK bude riadené vlastnou ochranou. 
  6. Prevádzka kancelárie prvého kontaktu bude prístupná len cez stránkové hodiny. Pre dodržanie hygienických podmienok a ochrany zdravia zamestnancov budú po dvoch hodinách prevádzky vykonané 20 min. bezpečnostné prestávky za účelom dezinfekcie kancelárie prvého kontaktu a vestibulu.
  7. Príjem pošty zabezpečíme na operačnom stredisku s následným odovzdaním na sekretariát konateľa.
  8. Naďalej zostáva v platnosti pre všetkých zamestnancov našej spoločnosti používanie ochranných rúšok, dezinfekcie rúk a v prípade zamestnancov kategórie R, kde si to vyžaduje charakter práce, aj ochranných okuliarov.
  9. Zhodnotením epidemiologickej situácie ÚVZ SR a vlády SR v súvislosti s prijatím ďalších rozhodnutí po ich prehodnotení zváži vedenie našej spoločnosti otvorenie ďalších oddelení - rozšírenie prístupu pre stránky - verejnosť, a to od 25. 5. 2020.
  10. Naďalej zostáva v platnosti pre stránky riešenie prípadných problémov požiadaviek mailom či telefonicky.

Rozhodnutie vedenia spoločnosti BPMK, s.r.o.