Opravné vyúčtovanie nákladov za rok 2020

Z dôvodu prechodu na nový programový systém pre správu bytov v našej spoločnosti neboli vo vyúčtovaní v položke „vykurovanie“ zohľadnené koeficienty výkonu radiátora. Vzhľadom na túto skutočnosť sme pristúpili k zasielaniu opravných vyúčtovaní nákladov za služby spojené s bývaním za rok 2020. V týchto dňoch sú postupne rozosielané na jednotlivé adresy.

Čo robiť, ak ste už zaslali žiadosť o poukázanie preplatku?

V tomto prípade už opätovne nemusíte zasielať novú žiadosť, akceptujeme pôvodné žiadosti.

Ako postupovať v prípade, ak ste už uhradili nedoplatok z pôvodného vyúčtovania?

V tomto prípade už uhradíte iba rozdiel s použitím toho istého variabilného symbolu.

V prípade nejasností pri vysporiadaní rozdielu medzi výškou výsledku pôvodného a opravného vyúčtovania, prosím, kontaktujte pracovníčky ekonomického oddelenia BPMK, s.r.o. telefonicky +421 55 7871 321 alebo emailom bpmk@bpmk.sk.

Za spôsobenú chybu sa ospravedlňujeme. Vážime si vašu trpezlivosť.