Odstávka teplej vody v Košiciach

V utorok 14. 6. 2022 čaká Košičanov plánovaná celosystémová odstávka teplej vody. Pozitívnou správou je, že v tomto roku bude o niečo kratšia ako v predchádzajúcom. Všetky potrebné práce by sa tak mali skrátiť z dvoch dní, na jeden. Hneď po potrebných opravách budú všetky tepelné siete následne uvedené do prevádzky. Počas odstávky sú všetky zariadenia na výrobu tepla odstavené a tepláreň v tom čase neprodukuje a nedistribuuje žiadne teplo, a tak fakturačné merače tepla v tom čase žiadne odobraté teplo nezaznamenávajú.