Nový správca - Dolná brána

S účinnosťou od 1. 5. 2022 prešla správa majetku mesta Košice - Archeologický komplex Dolná brána pod K13. Prosím, v prípade akýchkoľvek informácií kontaktujte nového správcu K13.