Nová verzia portálu poschodoch.sk

Počínajúc zajtrajším dňom, t. j. 1. 7. 2021 prechádzame na novú verziu zákazníckeho portálu poschodoch.sk, ktorý vám sprístupňuje údaje o vašom byte a bytovom dome. V týchto dňoch prebieha jeho komplexný upgrade, preto môže byť počas dnešného a zajtrajšieho dňa nedostupný. Teší nás, že modernizácia a skvalitňovanie našich služieb neustále napreduje.