Nenahraditeľný pomocník pri prevádzke firemných automobilov

Moderná doba nás učí, ako si zjednodušovať procesy a pracovné postupy. Technológie sú vyvíjané, aby nám uľahčili a zefektívnili súkromný i pracovný život. Starostlivosť o vozový park je z pohľadu financií náročná. Prevádzkové náklady sa často a zbytočne navyšujú kvôli zle naplánovanej logistike, ale aj nesprávnym návykom vodičov. Preto sme v rámci šetrenia nákladov na prevádzku u nás v Bytovom podniku mesta Košice, s.r.o. počas minulého roka pristúpili k inštalácii produktu od spoločnosti Infocar slúžiaceho na monitorovanie prevádzky vozidiel na základe GPS signálu. V súčasnosti využívame systém od Infocar v 34 vozidlách.

Aktuálna poloha

GPS monitoring poskytuje detailný prehľad o každom vozidle. Jeho presné vyznačenie na mape nám umožňuje kedykoľvek preveriť, či sa konkrétny vodič nachádza na určenom mieste. Vďaka tomu dokážeme zistiť, či je pracovný čas využívaný optimálne. Nezanedbateľnou je aj možnosť získať poznatky o vyťaženosti jednotlivých zamestnancov na základe prejazdených kilometrov.

Kniha jázd

Nespornou výhodou GPS lokátora je zjednodušenie administratívy, čo značí koniec vypisovania knihy jázd. Systém suplujúci knihu jázd zaznamenáva presné trasy každého sledovaného vozidla. To znamená, odkiaľ a kedy sa vozidlo pohlo, následne celú absolvovanú trasu, až po cieľový bod s časom, kedy automobil prišiel na dané miesto. 24 hodín, každý deň. Navyše, k dispozícii je aj história jázd všetkých vozidiel.

Evidencia tankovania

Systém GPS dokáže podľa prejdenej trasy a štýlu jazdy vyhodnotiť spotrebu vozidla. V kombinácii s prehľadom tankovania pohonných hmôt tak dokáže zaznamenávať presnú evidenciu prevádzkových nákladov a sledovať podozrivé výkyvy a nezrovnalosti pri dennej prevádzke automobilu.

Okrem vyššie spomenutých predností tohto systému sú nezanedbateľným faktom aj upozornenia plánovaných činností, servisných intervalov, vytvorenie mesačných výkazov spotreby pohonných hmôt a prejazdených kilometrov, rôzne upozornenia či ochrana auta pred odcudzením či neoprávneným používaním.