Zdravotné stredisko Ťahanovce

suterén, m. č. 0.44
okres Košice I, Košice - Ťahanovce

38,50 €

  (dostupné – ovs)
Miestnosť
Suterén, m. č. 0.44
Účel využitia
Skladový priestor
Dostupnosť
Dostupné – OVS
Cena
38,50 €
Cena služby
130,00 €
Kategória
Polikliniky
Okres
Košice I
Obec
Košice-Ťahanovce
Podlahová plocha
20,11 m2
Počet miestností
1
Poschodie
Suterén
Stav
Užívaniaschopný
Popis

Priestor 0.44 sa nachádza v suteréne ZS Ťahanovce. Účel využitia je sklad. Ponúkaný je prostredníctvom OVS a minimálna cena nájmu je 38,50 eur/mesiac, pričom predpokladané mesačné služby sú 130 eur/mesiac, predpokladaná cena dodávky tepla je 22 eur mesačne. Cena služieb zahŕňa elektrickú energiu, voda, komunálny odpad = zálohy, inform. službu vrátnice, užívanie výťahu, upratovanie spol. priest., zimná a letná údržba okolia budovy, správna réžia podiely spoločných priestorov, platby za služby sa upresnia podľa prenajatých nebytových priestorov.

Priestor je v ponuke prostredníctvom OVS, a teda sa riadi platnými súťažnými podmienkami.

Obhliadky: Ing. Gabriela Tomčíková - 0905 868 164