Zdravotné stredisko Ťahanovce

miestnosť č. 145
okres Košice I, Košice - Sídlisko Ťahanovce

35,20 €

  (dostupné – ovs)
Miestnosť
Miestnosť č. 145
Účel využitia
Administratívny priestor
Dostupnosť
Dostupné – OVS
Cena
35,20 €
Cena služby
75,00 €
Kategória
Polikliniky
Okres
Košice I
Obec
Košice-Ťahanovce
Podlahová plocha
13,42 m2
Počet miestností
1
Poschodie
Prízemie
Stav
Užívaniaschopný
Popis

Priestor 145 sa nachádza na prízemí ZS Ťahanovce. Účel využitia je administratívny priestor. Ponúkaný je prostredníctvom OVS a minimálna cena nájmu je 35,20 eur/mesiac, pričom predpokladané mesačné služby sú 75 eur/mesiac, predpokladaná cena dodávky tepla je 30 eur mesačne. Cena služieb zahŕňa elektrickú energiu, voda, komunálny odpad = zálohy, inform. službu vrátnice, užívanie výťahu, upratovanie spol. priest., zimná a letná údržba okolia budovy, správna réžia podiely spoločných priestorov, platby za služby sa upresnia podľa prenajatých nebytových priestorov.

Priestor je v ponuke prostredníctvom OVS, a teda sa riadi platnými súťažnými podmienkami.

Obhliadky: Ing. Gabriela Tomčíková - 0905 868 164