Poliklinika KVP

ambulancia, čakáreň č. 315, 316
okres Košice II, Košice - Sídlisko KVP

137,50 €

  (dostupné – ovs)
Miestnosť
Ambulancia, čakáreň č. 315, 316
Účel využitia
Služby
Dostupnosť
Dostupné – OVS
Cena
137,50 €
Cena služby
155,00 €
Kategória
Polikliniky
Okres
Košice II
Obec
Košice-Sídlisko KVP
Podlahová plocha
42,79 m2
Počet miestností
2
Poschodie
2
Stav
Užívaniaschopný
Popis

Priestory 315, 316 sa nachádzajú na 2. poschodí Polikliniky KVP. Účel využitia je ambulancia s čakárňou. Ponúkaný je prostredníctvom OVS a minimálna cena nájmu je 137,50 eur/mesiac, pričom predpokladané mesačné služby sú 155 eur/mesiac, predpokladaná cena dodávky tepla je 54 eur mesačne. Cena služieb zahrňuje elektrickú energiu, voda, komunálny odpad = zálohy, inform. službu vrátnice, užívanie výťahu, upratovanie spol. priest., zimná a letná údržba okolia budovy, správna réžia podiely spoločných priestorov, platby za služby sa upresnia podľa prenajatých nebytových priestorov.

Priestor je v ponuke prostredníctvom OVS, a teda sa riadi platnými súťažnými podmienkami.

Obhliadky: Ing. Róber Gáspár - 0918 756 883