Poliklinika KVP

servisný priestor č. 239, 240
okres Košice II, Košice - Sídlisko KVP

19,83 €

  (dostupné – ovs)
Miestnosť
Servisný priestor č. 239, 240
Účel využitia
Skladový priestor, Služby
Dostupnosť
Dostupné – OVS
Cena
19,83 €
Cena služby
92,00 €
Kategória
Polikliniky
Okres
Košice II
Obec
Košice-Sídlisko KVP
Podlahová plocha
15,33 m2
Počet miestností
2
Poschodie
1
Stav
Užívaniaschopný
Popis

Uvedený priestor sa nachádzana 1. poschodí Polikliniky KVP. Je v ponuke OVS a minimálna cena nájmu je 19,83 eur/mesiac, pričom predpokladané mesačné služby sú 92 eur/mesiac. Je však bez dodávky tepla. Cena služieb zahrňuje elektrickú energiu, voda, komunálny odpad = zálohy, inform. službu vrátnice, užívanie výťahu, upratovanie spol. priest., zimná a letná údržba okolia budovy, správna réžia podiely spoločných priestorov, platby za služby sa upresnia podľa prenajatých nebytových priestorov.

Priestor je v ponuke prostredníctvom OVS, a teda sa riadi platnými súťažnými podmienkami.

Obhliadky: Ing. Róber Gáspár - 0918 756 883