Štefánikova 10

štefánikova 10
okres Košice I, Košice - Staré Mesto

241,72 €

  (dostupné – ovs)
Miestnosť
Štefánikova 10
Účel využitia
Administratívny priestor, Skladový priestor
Dostupnosť
Dostupné – OVS
Cena
241,72 €
Cena služby
9,00 €
Kategória
Administratívne priestory
Okres
Košice I
Obec
Košice-Staré Mesto
Mestská časť
Historické centrum
Podlahová plocha
71,27 m2
Počet miestností
2
Poschodie
Suterén
Popis

Uvedený priestor sa nachádza v suteréne bytového domu. Je v ponuke OVS a minimálna cena nájmu je 241,72 eur/mesiac, pričom predpokladané mesačné služby sú 9 eur/mesiac. Cena 1x ročne vyúčtovateľných služieb zahŕňa studenú vodu, zrážkovú vodu, MaRT, energia a upratovanie spoločných priestorov. Čo sa týka elektrickej energie - nájomca si zabezpečuje samostatne a uazatvára zmluvu s dodávateľom médií.

NP sa nachádza v obytnom dome súp. č. 969 LV č. 11113 katastrálne územie Stredné mesto - Staré mesto v suteréne vo výmere 71,27 m2. Má  vstup cez spoločný vchod z ulice. Má dve miestnosti a sociálne zariadenie. Podlaha je betónová, steny sú murované, okná v počte 4 ks drevené. V priestoroch sa nachádzajú merače SV, vykurovacie telesa demontované. Nájomca je povinný dodržiavať čistotu (aj v zimnom období odpratávať sneh) na chodníku vedúcom do nebytového priestoru.

Priestor je v ponuke prostredníctvom OVS, a teda sa riadi platnými súťažnými podmienkami.

Obhliadky: Mgr. art. Gabriela Zezulková - 0917 841 594