Hlavná 57

miestnosť číslo 101 až 104
okres Košice I, Košice - Staré Mesto

2 860,00 €

  (dostupné – ovs)
Miestnosť
Miestnosť číslo 101 až 104
Účel využitia
Obchodný priestor
Dostupnosť
Dostupné – OVS
Cena
2 860,00 €
Cena služby
140,00 €
Kategória
Administratívne priestory
Okres
Košice I
Obec
Košice-Staré Mesto
Mestská časť
Historické centrum
Podlahová plocha
275,00 m2
Počet miestností
1
Poschodie
0
Stav
Priestory sa nachádzajú v čistom, udržiavanom stave, s funkčným osvetlením a sociálnym zariadením.
Popis

Prízemie m. č.1.01, 1.06, 1.08, 1.09 a suterén m. č. 0.01 až 0.09

NP sa nachádza v budove na Hlavnej č. 57 v Košiciach. Objekt je vo vlastníctve mesta Košice vedený Katastrálnym úradom v Košiciach, Správou katastra Košice I., v katastrálnom území Košice – Staré mesto na LV 10527 ako parcela č. 807 dom súp. č. I. 95. NP má jeden vstup z Hlavnej ulice, dva výklady, na podlahe je biela keramická dlažba, steny sú vápenné, farba biela, madlo mosadzné. V NP sa nachádza podlahové ústredné kúrenie – kotol. V priestore sa nachádza interiérová fontána – pozlátené výtvarné dielo – plastika Sv. Alžbety na mramorovom podstavci. Na strope historické elementy. Elektrické rozvody s osvetlením zabudovaným v podlahe. Elektrickú energiu, teplo, plyn, teplú úžitkovú vodu a všetky ostatné položky spojené s užívaním predmetu nájmu si nájomca zabezpečuje na vlastné náklady. Nájomca je povinný dodržiavať čistotu (aj v zimnom období odpratávať sneh) na chodníku vedúcom do nebytového priestoru.

Priestor je dostupný prostredníctvom OVS, obhliadky je možné dohodnúť so správcom Mgr. art. Gabriela Zezulková - 0917 841 594.