Elektronická platforma v zákazke s nízkou hodnotou

Úrad vlády Slovenskej republiky a Úrad pre verejné obstarávanie, v spolupráci s mestom Košice a Bytovým podnikom mesta Košice, Vás pozývajú na bezplatné prezenčné školenie: „Elektronická platforma v zákazke s nízkou hodnotou“, ktoré sa uskutoční dňa 01. 06 .2022, vo Veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, na adrese Trieda SNP 48A, Košice–Západ, v čase od 9:00 hod - do 14:00 hod.

Školiteľom bude Ing. Martin Hoffmann – vedúci Oddelenia elektronizácie procesov verejného obstarávania na Úrade vlády SR.

Na školenie je potrebné sa prihlásiť najneskôr do 30. 05. 2022. Úrad si vyhradzuje právo neakceptovať prihlášky z kapacitných dôvodov.

LINK S ODKAZOM NA PRIHLÁSENIE SA NA ŠKOLENIE: 
 https://lnkd.in/eTKhuE63 

V prípade otázok môžete kontaktovať organizátora na adrese pracovisko.kosice@uvo.gov.sk alebo na telefónnom čísle +421 949 015 234.