Bezplatný zber jedlých olejov a tukov

Počiatkom tohtoročnej jesene zavádza spoločnosť KOSIT nový druh zberu odpadu pre vybrané skupiny obyvateľov košických mestských častí. V dôsledku zvyšovania environmentálneho povedomia bude zbierať použité jedlé tuky a oleje z domácností. Bytovým domom, ktoré majú záujem takýto odpad triediť, poskytne KOSIT zber a nádobu BEZPLATNE!

Pre vyjadrenie predbežného záujmu za bytový dom je potrebné vyplniť krátky formulár - Formulár

Systém zberu bude nastavený nasledovne:

  • Spoločnosť KOSIT pristaví do určeného priestoru bytového domu novú 120 litrovú KUKA nádobu.
  • Nádoba bude mať oranžové telo a čierne uzamykateľné veko s otvorom na vhadzovanie odpadu.
  • Odpad, použité jedlé oleje a tuky, musí byť do nádoby vložený v pevne uzatvorenej plastovej fľaši.
  • Odvoz odpadu bude realizovaný 1x mesačne, prípadne po dohovore s obchodným zástupcom v inom intervale.

Základné dôvody na triedenie jedlých olejov v tukov:

  • Eliminácia zanášania odpadového potrubia.
  • Prevencia havárií kanalizačnej siete.
  • Znižovanie znečistenia odpadových vôd a redukcia produkcie CO2.
  • Šetrenie prírodných zdrojov vďaka zhodnocovaniu odpadu.