10

Február

Admin
Správca bytov

Bytový podnik mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na voľnú pracovnú pozíciu - Správca bytov.

09

Február

Admin
Referent verejného obstarávania

Bytový podnik mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na voľnú pracovnú pozíciu - Referent verejného obstarávania.

20

Január

Admin
Prevádzkový energetik

Bytový podnik mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na voľnú pracovnú pozíciu - Prevádzkový energetik.

20

Január

Admin
Vedúci referent IT

Bytový podnik mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na voľnú pracovnú pozíciu - Vedúci referent IT.

Strana 1 z 2

V rámci projektu CBC Tours - cezhraničné virtuálne prehliadky HU-SK s podporou Programu spolupráce Slovensko-Maďarsko Interreg V-A bola spustená virtuálna prehliadka Archeologického komplexu Dolná brána.

Verejné obstarávanie
30.04.2021
022/2021/VO-§117 Prenájom multifunkčných tlačiarenských zariadení a služieb pre potreby BPMK, s.r.o.

Viac informácií...

28.04.2021
028/2021/VO-§117 Nákup a dodávka vodomerov za účelom výmeny v malometrážnych bytoch pre BPMK s.r.o.

viac informácií...

19.04.2021
027/2021/VO-§117 Kanalizačné služby pre potreby BPMK, s.r.o.

viac informácií...

zobraziť všetko
Pracovné ponuky