22

December

Admin
Zmena variabilného symbolu - evidencia platieb nájomného

V dôsledku zmeny systému evidencie v našej spoločnosti sa od 1. 1. 2021 menia variabilné symboly. Preto, prosím, neváhajte včas ohlásiť zmeny vašej banke.

16

December

Admin
Majster

Bytový podnik mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na voľnú pracovnú pozíciu - Majster.

07

December

Admin
Unikátny projekt Housing first

V rámci projektu Housing first rekonštruujeme desať mestských bytov, ktoré boli v dezolátnom stave a momentálne sú určené pre rodiny v núdzi.

01

December

Admin
Vedúci operačného strediska a autodopravy

Bytový podnik mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na voľnú pracovnú pozíciu - Vedúci operačného strediska a autodopravy.

Strana 1 z 20

V rámci projektu CBC Tours - cezhraničné virtuálne prehliadky HU-SK s podporou Programu spolupráce Slovensko-Maďarsko Interreg V-A bola spustená virtuálna prehliadka Archeologického komplexu Dolná brána.

Verejné obstarávanie
19.04.2021
027/2021/VO-§117 Kanalizačné služby pre potreby BPMK, s.r.o.

viac informácií...

15.04.2021
024/2021/VO-§117 Nákup a dodávka pracovných prostriedkov (OOPP) pre zamestnancov BPMK, s.r.o.

viac informácií...

12.04.2021
019/2021/VO-§117 Dodanie a montáž EZS pre ZS Ťahanovce v správe BPMK, s.r.o.

viac informácií...

zobraziť všetko
Pracovné ponuky