18

November

Admin
Stavebný robotník

Bytový podnik mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na voľnú pracovnú pozíciu - Stavebný robotník.

04

November

Admin
Údržbár

Bytový podnik mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na voľnú pracovnú pozíciu - Údržbár s výkonom práce na Južnom nábreží 13, Poliklinika KVP, ZS Ťahanovce.

04

November

Admin
Prípravár stavieb - rozpočtár

Bytový podnik mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na voľnú pracovnú pozíciu - Prípravár stavieb - rozpočtár.

04

November

Admin
Správca bytov

Bytový podnik mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na voľnú pracovnú pozíciu - Správca bytov.

Strana 1 z 15
Verejné obstarávanie
19.11.2020
Nákup a dodávka vodomerov za účelom výmeny v malometrážnych bytoch v správe BPMK, s.r.o.

viac informácií...

13.11.2020
Dodávka a montáž 3 ks hliníkových stien s dverami do objektu MŠ Muškátová 7, Košice

viac informacií...

10.11.2020
Zabezpečenie reklamných služieb pre potreby BPMK, s.r.o. na obdobie r. 2020 - 2021.

viac informácií...

zobraziť všetko