22

December

Admin
Zmena variabilného symbolu - evidencia platieb nájomného

V dôsledku zmeny systému evidencie v našej spoločnosti sa od 1. 1. 2021 menia variabilné symboly. Preto, prosím, neváhajte včas ohlásiť zmeny vašej banke.

07

December

Admin
Unikátny projekt Housing first

V rámci projektu Housing first rekonštruujeme desať mestských bytov, ktoré boli v dezolátnom stave a momentálne sú určené pre rodiny v núdzi.

16

November

Admin
Diaľkové odpočty onedlho realitou

V čase inteligentných technológií a digitálnej modernizácie všetkých odvetví čaká príjemná zmena aj vlastníkov a užívateľov bytov, ktorým na základe legislatívy budú postupne implementované do bytov diaľkové digitálne merače.

Strana 4 z 4

V rámci projektu CBC Tours - cezhraničné virtuálne prehliadky HU-SK s podporou Programu spolupráce Slovensko-Maďarsko Interreg V-A bola spustená virtuálna prehliadka Archeologického komplexu Dolná brána.

Verejné obstarávanie
04.06.2021
031/2021/VO-§117 Dodávka a montáž mechanických zábran ochranných sieti proti sadaniu a hniezdeniu vtáctva.

Viac informácií...

26.05.2021
026/2021/VO-§117 Kompletná rekonštrukcia vstupnej brány Historickej radnice na Hlavnej 59, Košice

Viac informácií...

30.04.2021
022/2021/VO-§117 Prenájom multifunkčných tlačiarenských zariadení a služieb pre potreby BPMK, s.r.o.

Viac informácií...

zobraziť všetko
Pracovné ponuky